Een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving voor iedereen in Nederland: daar gaan we voor. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ondersteunt beleidsmakers en professionals met direct toepasbare kennis. Die kennis ontstaat doordat we wetenschap, data en praktijk samenbrengen. 

Direct toepasbare kennis

Direct toepasbare kennis

Als beleidsmaker bij een gemeente of professional bij een GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst), in de wijk, op school of bij een kinderopvangorganisatie bent u op zoek naar oplossingen met een blijvend resultaat. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) helpt u om lokaal gezondheidsbeleid integraal aan te pakken met kennis die werkt. 

Gezonde Gemeente

Aan de slag met integraal en preventief werken aan de gezondheid en welzijn van de inwoners?  Lees hoe u dat aanpakt in uw gemeente, wijk of buurt. Bekijk ook de tips voor en praktijkvoorbeelden van een integrale aanpak van gezondheidsthema’s.  

Gezonde Kinderopvang en Gezonde School

Wilt u een gezonde leefstijl van de jeugd vanzelfsprekend maken in de dagopvang, bso,  het po, so, vo of mbo? Lees verder over Gezonde Kinderopvang en Gezonde School.

Kwaliteit van interventies

Natuurlijk wilt u succesvol zijn met de programma’s en activiteiten die u inzet voor een gezonde  leefstijl van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Lees verder over erkende interventies.

Internationale samenwerking

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) participeert in internationale netwerken en projecten. De opgedane inspiratie en kennis  over beleid, maatregelen en interventies voor gezondheidsbevordering, delen we graag met u. Bekijk bijvoorbeeld de voorbeelden van internationale interventies.  

Afdelingshoofd

Marian Sturkenboom (marian.sturkenboom@rivm.nl / 088-689 58 24 / Twitter / LinkedIn)

Plaatsvervangend afdelingshoofd

Ilse Storm (ilse.storm@rivm.nl / 088-689 31 51 / Twitter / LinkedIn)

Jaarverslag en evaluatie afdeling Gezond Leven

Jaarverslag en evaluatie afdeling Gezond Leven

  • Gezond Leven Feiten en cijfers 2021. Wat hebben we bereikt voor gemeenten, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)’en, scholen, kinderopvang en de zorg in 2021? Alle feiten en cijfers op een rij.
  • Jaarverslag Gezond Leven 2020.  Met onze opdrachtgever het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) maken we plannen voor periodes van twee jaar. Jaarlijks beschrijven we onze resultaten. Lees wat we in 2020 deden om beleidsmakers en professionals van gemeenten en GGD’en te helpen integraal en preventief te werken aan de gezondheid en het welzijn van inwoners. 
  • Rapport Evaluatie programma Gezond Leven (2020). In opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) evalueerde Bureau Bartels de producten en activiteiten (2014-2018) van programma Gezond Leven.