Door de coronamaatregelen ervaren jongeren en jongvolwassenen meer mentale gezondheidsproblemen, zoals eenzaamheid, somberheid en angst. Ontdek wat mentale gezondheid is en wat u kunt doen om jongeren in uw gemeente te helpen.

Hulp nodig bij uw lokale gezondheidsvraagstuk?

Wij helpen u graag uw lokale gezondheidsprobleem succesvol aan te pakken. Vraag een advies op maat aan. 

Mentale gezondheid

Als je lekker in je vel én hoofd zit, functioneer je beter, sta je positiever in het leven, heb je minder last van stress en kun je problemen beter de baas. Mentale gezondheid is een positieve geestelijke gezondheid, bepaald door optimisme, zelfvertrouwen, geluk, vitaliteit, gevoel van betekenis hebben, eigenwaarde, en het goed weten om te gaan met de eigen emoties. Mentale gezondheid is veelomvattend: van mentaal welbevinden en psychische problemen tot psychische stoornissen. Het versterken van de mentale gezondheid richt zich op het versterken van emotionele, cognitieve en sociale vaardigheden. Een sterkere mentale gezondheid vergroot het gevoel van welbevinden en draagt daarmee bij aan een betere participatie van mensen.
 

Feiten en cijfers

In 2019 scoort het grootste deel van de Nederlandse jeugd hoog op het ervaren van geluk, voelt zich goed en is tevreden over het eigen leven. Een klein deel van de jongeren heeft een depressieve stoornis, een angststoornis of een burn-out. In de eerste helft van de coronapandemie kan ruim de helft van de studenten zich slechter concentreren. Ook is ruim de helft eenzamer en voelt 45% zich somberder door corona. Lees meer over mentale gezondheid van jongeren voor en tijdens de coronapandemie op RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).nl.
 

Landelijk beleid

In de landelijke nota Gezondheidsbeleid 2020-2024 is de druk op het dagelijkse leven bij jongeren en jongvolwassenen een speerpunt. Ook heeft de overheid extra geld beschikbaar gesteld aan gemeenten en scholen om extra ondersteuning te bieden. Een praktische uitwerking voor gemeenten staat in de handreiking VNG.
 

Aanpak

Wilt u mentale gezondheidsproblemen van jongeren effectief en preventief aanpakken? Werk dan integraal. Dit betekent dat u verschillende maatregelen en interventies in samenhang inzet.

U zet de volgende (proces)stappen:

 • Breng in kaart hoe het gaat met de mentale gezondheid van de jongeren in uw gemeente. Maak gebruik van de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Monitor of voer gesprekken met professionals, jongeren en jongvolwassenen.
 • Breng de urgentie onder de aandacht én het belang van het versterken van de mentale gezondheid van jongeren en jongvolwassenen bij samenwerkingspartners.
 • Breng alle samenwerkingspartners in uw gemeente samen. Maak inzichtelijk welke maatregelen en interventies vanuit deze partners al lopen. Wat heeft jongeren en jongvolwassenen goed bereikt afgelopen maanden? Wat staat er nog op het programma? Wat ontbreekt of waar moet de samenhang worden versterkt?
 • Bepaal of er extra maatregelen en interventies nodig zijn en wat er nodig is om activiteiten coronaproof te maken. Bij het kiezen of maatwerk maken van de juiste interventie kunnen wij u helpen.
   

Interventies

U kunt gebruikmaken van een leefstijlinterventie voor mentale gezondheid. Een aantal interventies zijn online uit te voeren, zoals:

Via de Gezonde School-aanpak kunt u ook werken aan de mentale gezondheid van jongeren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo. Wil je een leefstijlinterventie aanpassen voor jouw specifieke context? Dan kan een gemeente of GGD gratis gebruik maken van ons advies op maat.
 

  In de schijnwerpers: Online Klachtgerichte Mini-interventies

  Welke interventies werken om mensen weer te laten deelnemen aan de samenleving? Met de Impuls Leefstijlinterventies (2021-2022) informeren en enthousiasmeren we gemeenten over erkende leefstijlinterventies. We zetten enkele interventies in de schijnwerpers. Lees hier het interview over online mini-interventies van Snel beter in je vel.

  Meer informatie