Groep mensen bekijkt flopovervellen die op een wand geplakt zijn

Om de gezondheid van inwoners te bevorderen wilt u weten welke gezondheidsvraagstukken er in uw gemeente of wijk spelen. Zeker als u een integraal plan gaat maken vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Waar vindt u recente en betrouwbare cijfers en gegevens en hoe betrekt u de beleving van inwoners daarbij? En hoe vertaalt u deze gegevens in prioriteiten voor een integraal plan? Dat hoort u in het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-webinar voor beleidsmakers en -adviseurs bij gemeenten en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) dat plaatsvond op 20 april 2023. 

Programma 

  • 3:38 minuten - Allereerst neemt Ilse Storm, strategisch adviseur bij RIVM, u mee in het proces van ‘data naar doen’. U hoort hoe u een gezondheidsprofiel opstelt en hoe u van daaruit uw prioriteiten kiest. Ook gaat ze in op de databronnen die u daarbij kunt gebruiken. 
  • 13:50 minuten - Mieke Reuser en Arjan van der Meer, projectleiders RIVM, vertellen hoe u de website Regiobeeld.nl kunt inzetten bij het maken van een gezondheidsprofiel. 
  • 35:50 minuten - Vervolgens deelt Lisa Coolen, gemeente Bernheze, met u hoe zij data hebben gebruikt voor het opstellen van hun breed maatschappelijk beleid. 
  • 43:55 minuten - Janneke Lummen van de VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) geeft een korte reflectie op het gebruik van data in relatie tot het opstellen van een integraal plan. 
  • 51:35 minuten - Daarna laat Rosa van Dijk, onderzoeker publieke gezondheid bij GGD Hollands Midden, zien hoe de GGD gemeenten kan ondersteunen bij het opstellen van een gezondheidsprofiel. 
  • 1:07:30 minuten - Tot slot deelt het RIVM praktische tips waarmee u in uw gemeente aan de slag kunt gaan. Ook hoort u hoe het RIVM u op maat kan ondersteunen bij het uw lokale gezondheidsvraagstuk.  

Meer weten of advies aanvragen?

Wilt u hulp bij uw lokale gezondheidsvraagstuk? Het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) biedt advies op maat en ondersteunt gemeenten en  GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) en bij de aanpak van lokale gezondheidsvraagstukken en bij het kiezen,  implementeren, verbeteren of aanpassen van erkende intenties. Lees meer over advies op maat en neem contact met ons op!