Gezondheidsverschillen krijgen aandacht in het landelijk gezondheidsbeleid via Landelijke nota Volksgezondheid 2020-2024, Nationaal Programma Preventie Alles is Gezondheid… en het Stimuleringsprogramma GezondIn... Toelichting op deze beleidsnota's en programma's vindt u op deze pagina.

 

Landelijke Nota Gezondheidsbeleid 2020 - 2024

Een van de vier prioriteiten in de Landelijke Nota Gezondheidsbeleid is gezondheidsachterstanden verkleinen. Er zijn twee ambities:

  • Toename van de levensverwachting en gezondheidsbeleving: in 2024 is de levensverwachting van mensen met een lage sociaaleconomische status toegenomen. Ook is het aantal jaren goede ervaren gezondheid toegenomen voor alle Nederlanders.
  • Gezondheidsbevordering in de leefomgeving: wijken en buurten met gezondheidsachterstanden krijgen voorrang voor gezondheidsbevordering via de leefomgeving. Bijvoorbeeld sporttoestellen, meer groen of beperking van plekken voor snackkarren. Uiteindelijk moet de leefomgeving in alle wijken en buurten een gezonde leefstijl mogelijk en gemakkelijk maken.  

Alles is Gezondheid is het nationale programma waarin publieke en private partijen (overheid, bedrijven, sportorganisaties, zorgpartijen en maatschappelijke organisaties) samenwerken aan een gezonder en vitaler Nederland. Doelstellingen zijn onder andere het afvlakken van de  toename van mensen met een chronische aandoening en het verkleinen van gezondheidsverschillen. De focus ligt op gezondheid en gedrag. Er zijn acties op het gebied van zorg, school, wijk, werk en gezondheidsbescherming.

Lees meer over Alles is Gezondheid

Content Stimuleringsprogramma Gezond In

Binnen 'Alles is Gezondheid' is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) een stimuleringsprogramma gestart via Gezond in de Stad (GIDS Gezondheid In De Stad (Gezondheid In De Stad)). Met advies op maat, praktische instrumenten en landelijke en regionale bijeenkomsten probeert het programma gezondheidsverschillen te verkleinen.  Uitvoering door Pharos Pharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. (Pharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen.) in samenwerking met Platform31.

Lees meer op Gezond In…

Meer informatie

Meer informatie

Corona-inclusieve Volksgezondheid Toekomst Verkenning (c-VTV)

In de toekomst zal het aantal mensen met een of meerdere chronische aandoeningen toenemen. De verwachting is dat zij een grotere rol krijgen in het monitoren van de eigen gezondheid en leefstijl. Niet iedereen heeft de benodigde vaardigheden voor dit zelfmanagement of lukt het om de verantwoordelijkheid voor hun gezondheid, zorg en zorgverzekering te nemen. Mensen hebben ondersteuning nodig.

Deze verkenning laat zien hoe gezondheidsverschillen zich ontwikkelen:

  • Het percentage mensen dat rookt neemt sneller af onder hoger opgeleiden.
  • Ernstig overgewicht (een Body Mass Index van meer dan 30) neemt sterker toe onder lager opgeleiden.

Lees meer over de c-VTV.

Content Documenten

  • Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Weten is nog geen doen. Stelt voor om naast het “denkvermogen” ook aandacht te hebben voor het “doenvermogen” van mensen. Juist bij het maken van beleid.
  • WRR-beleidsbrief 'Van verschil naar potentieel' stelt voor om niet langer de gezondheidsverschillen maar het gezondheidspotentieel centraal te zetten (augustus, 2018).