Beweegvriendelijke omgeving dichtbij

Om kinderen te stimuleren buiten te spelen, te fietsen of te wandelen, is een veilige, toegankelijke en groene omgeving van belang. Naast voldoende ruimte speelt ook de inrichting van de omgeving een belangrijke rol: uitdagend, met een gevarieerd aanbod van goed onderhouden buitenspeelmogelijkheden.

Aansluiten bij behoeften

Betrek bij het aanleggen of herinrichten van speelruimte of sportvoorzieningen bewoners, lokale sportverenigingen en ervaringsdeskundigen als kinderen, jongeren, ouders en opvoeders. Hierdoor sluit je aan bij hun behoeften.

Pijler concreet invullen

Buiten spelen

 • Parallelle parkeerstroken, zodat de stoep een veilige speelplaats wordt.
 • Speelvoorzieningen in de wijk verbinden met veilige toegangswegen, zodat kinderen meer bewegingsvrijheid hebben.
 • Maak fietspaden, fietssnelwegen en wandelroutes veilig. Zorg voor goede straatverlichting en een veilige locatie/ligging.
 • Maak bij speelruimtes aantrekkelijke zitmogelijkheden voor volwassenen die jonge kinderen in de gaten willen houden.
 • Speelnatuur, uitdaging, stimuleren van vrij spel en fantasie. Dit kan bijvoorbeeld met ‘Natuursprong, spelen tot je groen ziet'. Dit is een speel- en beweegprogramma voor kinderen in wijkgroen, parken en natuurterreinen van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer.
 • Inrichting van de wijk (bestemmingsplannen) met meer sport- en speelruimte.
 • Krajicek Playgrounds (Kraijcek.nl): sport- en speelvelden in de wijk met sociaaleconomische achterstand, ontwikkeld samen met de jeugd.
 • Cruyff Court (Cruyff-foundation.org): modern trapveldje in de wijk waar ruimte is voor veilig sporten, buiten spelen en ontmoeting.

Schoolplein

 • De gemeente heft knelpunten op in de meest gebruikte fiets- en wandelroutes naar kinderdagverblijven, scholen of sportvoorzieningen en zorgt voor het veiliger inrichten van schoolzones.
 • Scholen richten hun schoolpleinen zo in dat ze bewegen en spelen stimuleren en stellen de schoolpleinen open voor en na schooltijden.
 • Een Gezond Schoolplein biedt ruimte om te bewegen en te spelen. Bekijk voorbeelden van scholen die een Gezond Schoolplein realiseren (Gezondeschool.nl).
 • Lees meer over Gezonde schoolpleinen op Allesoversport.nl, met achtergronden, praktijkvoorbeelden en interventies.

Sportvereniging

 • Zorg ervoor dat de omgeving van de sportvoorzieningen veilig en aantrekkelijk is.
 • Passend sport- en beweegaanbod dat aansluit op de behoeften van kinderen en jongeren in de gemeente. Daarbij hoort ook het aanbieden van speel en sportmogelijkheden buiten schooltijden.

Praktijkvoorbeeld: De Speeldernis bij Rotterdam

De Speeldernis lijkt in niets op een gewone speeltuin. Speeltoestellen hebben daar plaats gemaakt voor een landschap van heuvels en dalen met spannende paadjes en inheemse planten die op een complexe wijze ontworpen zijn. De Speeldernis is opgedeeld in twee delen; een deel voor jonge kinderen tot 6 jaar en een deel voor kinderen vanaf 7 jaar.
Het eerste deel bevat veel ondiep water met zand waarin de kinderen kunnen bouwen en spetteren, waarna ze zich kunnen verschuilen in wilgenhutjes. Het bos bevat een glijbaantje, een schommelhangmat en boomstammen om op te spelen.
Het tweede deel is groter en avontuurlijker en is begaanbaar voor ieder kind vanaf 7 jaar met een zwemdiploma. Het gebied rond de grote vuurplaats bestaat uit heuvels, bosjes, moeras, water met eilandjes, paadjes waar kinderen doorheen moeten kruipen, plekken om te verdwijnen, takken om hutten mee te bouwen en plekken om over alles uit te kijke
n.

Kijk voor meer voorbeelden en aanbevelingen voor het inrichten van een omgeving die Sport en spelen en Gezonde mobiliteit (lopen, fietsen en gebruik van openbaar vervoer) stimuleert op de website van de GezondOntwerpwijzer (Atlasleefomgeving).

Ouders en het stimuleren van bewegen

 

Het beweeggedrag van kinderen en hun ouders lijkt op elkaar. Ouders die er een actieve leefstijl op nahouden hebben vaker kinderen die ook actief zijn. Ook kunnen ouders hun kinderen stimuleren om gezond te bewegen. Zie ook de pijler voorlichting en educatie.

Materialen