Een beweegvriendelijke omgeving

Op het gebied van de leefomgeving kunnen volwassenen worden gestimuleerd om te bewegen via ‘uitnodigend’ openbaar groen, recreatievoorzieningen, voldoende infrastructuur voor actief transport (bijvoorbeeld woon-werkverkeer) en sportvoorzieningen. De ontwikkelingen rondom de omgevingswet bieden allerlei mogelijkheden.

Voorbeeld: Wijkgroenplannen in Utrecht

Utrecht zet in op wijkgroenplannen en een grotere betrokkenheid van de wijkbewoners: ‘Wij stimuleren zelfbeheer van groen in de wijk.’ Voorbeelden van initiatieven op wijkniveau zijn een ambitiekaart in de wijken Hooggraven en Lunetten, een eigen buitenruimte in beheer in Leidsche Rijn en spel- en klussendagen in de aandachtswijk Overvecht. In Overvecht werkt de gemeente volgens de ‘vreedzame wijkmethode’ in de driehoek school-buiten-thuis samen met onder meer opbouwwerkers en een parkwachter. - Gemeente Utrecht

Voorbeeld: Amsterdam

Amsterdam, als Bewegende Stad, wordt zo ingericht dat alle Amsterdammers bewust of onbewust worden uitgenodigd tot bewegen: door de stad van a naar b, door te spelen, te sporten en te recreëren. Onderstaande uitgangspunten van de Bewegende Stad benoemen de meest belangrijke aspecten die nu en op de lange termijn zorgen voor een stad die uitnodigt tot bewegen: 1) de Bewegende Stad geeft ruim baan aan de fietser en voetganger, 2) in de Bewegende Stad is sport om de hoek, 3) de Bewegende Stad is een speeltuin, en 4) in de Bewegende Stad wordt niet stil gezeten. Lees meer over de Bewegende Stad.

Dit wordt gerealiseerd door de toepassing van de zogenaamde Beweeglogica.

Pijler concreet invullen

Wijk

  • Voorzieningen op loop- en fietsafstand (minder dan 3 km).
  • Veilige en schone routes (weinig verkeersdrukte, voldoende verlichting, geen zwerfaval).
  • Verblijfsvoorzieningen op routes (ook voor rollators).
  • Start- en eindpunt van routes in de nabijheid van woonomgevingen (vooral voor ouderen).
  • Voldoende stallingsmogelijkheden voor fietsen
  • Fitnesstoestellen voor volwassenen en ouderen.
  • Behoud of uitbreiding van mogelijkheden om te tuinieren in openbaar groen.
  • Ommetjes (specifiek voor ouderen).
  • Een activiteitenprogramma gekoppeld aan de fysieke voorzieningen.

Voorbeeld: Beweegtuinen voor ouderen

Een Beweegtuin is een beweegvriendelijke inrichting van de buitenruimte bij zorgcentra of woonzorginstellingen. Een Beweegtuin bestaat uit laagdrempelige beweegtoestellen in een beweegvriendelijke omgeving. Met als doel om bewoners (en eventueel omwonenden) met plezier in de buitenlucht meer in beweging te krijgen.

In onder andere Oldebroek en Bennekom (gemeente Ede) zijn beweegtuinen voor ouderen aangelegd. Daarbij is samengewerkt met fysiotherapiepraktijken (initiatief) en leveranciers van de toestellen (medefinanciering).

Sportvereniging

Veel sportclubs willen meer zijn dan enkel een vereniging voor bestaande leden. Zij willen een ‘open club’ zijn, die open staat voor kwetsbare mensen voor wie sporten geen vanzelfsprekendheid is. Hiermee zijn zij voor gemeenten een interessante partner, bijvoorbeeld bij arbeidsreintegratie of de zelfredzaamheid van ouderen. Als gemeente is het dan wel belangrijk om passend sportaanbod te realiseren dat aansluit op de behoeften van bewoners (eventueel specifieke doelgroepen als ouderen of mensen met een chronische aandoening of handicap).

Werkomgeving

Werknemers die voldoende bewegen hebben minder risico op gezondheidsklachten en verzuimen minder. Op een doordeweekse (werk)dag zitten werknemers gemiddeld meer dan 10 uur. Ook al bewegen werknemers voldoende in hun vrije tijd, er blijft een risico op gezondheidsklachten als ze te lang achtereen zitten.

Voorbeeld: Gemeente Den Haag in beweging!

Met het project ‘Vol voor Vitaal’, stimuleert gemeente Den Haag Haagse bedrijven om de gezondheid van hun medewerkers te bevorderen. De gemeente geeft ook zelf het goede voorbeeld met het project ‘Fit en Gezond ‘ voor de eigen medewerkers.

Meer informatie