Wilt u de gezondheid van uw inwoners verbeteren? Dit kan door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken. De Rijksoverheid heeft hiervoor een Nationaal Preventieakkoord afgesloten. In uw gemeente kunt u dit doen op lokaal niveau via een lokaal preventieakkoord, met een buurt- of wijkgerichte aanpak.

Aan de slag

Wilt u als gemeente aan de slag met een lokaal preventieakkoord? Gebruik dan de wegwijzers van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) voor overgewicht, alcohol en roken. Hier vindt u beschikbare cijfers, kennis en instrumenten die u kunt gebruiken bij het maken van uw lokale preventieakkoord.

Overgewicht

Cijfers, kennis en instrumenten voor een lokale uitvoering van het preventieakkoord

Alcohol

Cijfers, kennis en instrumenten voor een lokale uitvoering van het preventieakkoord

Roken

Cijfers, kennis en instrumenten voor een lokale uitvoering van het preventieakkoord

Ondersteuning en financiering

Heeft u nog geen lokaal preventieakkoord en weet u niet goed waar u moet beginnen? Bekijk dan de voorbeelden van andere lokale preventieakkoorden. Ook de VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) kan u ondersteunen. Lees meer over het ondersteunings-en uitvoeringsbudget

Voortgang Nationaal Preventieakkoord

Van de voor 2020 gestelde doelen in het Nationaal Preventieakkoord om roken, overgewicht en problematisch drinken terug te dringen is een derde behaald. Een deel van de partijen geeft aan dat de uitbraak van het coronavirus eraan bijgedragen heeft dat doelen niet behaald zijn. Het is nog te vroeg om aan te geven wat dit betekent voor het behalen van de afgesproken ambities voor 2040. Dit concludeert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in de tweede voortgangsrapportage over het Nationaal Preventieakkoord. 

Lokale en regionale akkoorden

VNG gemeenten met een lokaal preventieakkoord

Bekijk de interactieve landkaart van VNG voor een overzicht van gemeenten die een lokaal of regionaal preventieakkoord verkennen, voorbereiden of hebben afgerond.

In de factsheet Lerende evaluatie lokale en regionale preventieakkoorden: Ervaringen met de totstandkoming van de akkoorden beschrijft het RIVM van zes lokale en regionale preventieakkoorden de inhoud en hoe de akkoorden tot stand zijn gekomen. Daarnaast zijn ervaringen van initiatiefnemers van deze akkoorden beschreven. Op deze manier kunnen gemeenten bij dit proces van elkaar leren.

 

Meer informatie

Lees meer over VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)-ondersteuning bij een lokaal preventieakkoord of vind meer informatie over preventieakkoorden op VZinfo.nl