Wilt u de gezondheid van inwoners van de gemeente verbeteren? Zorg dan voor een lokaal preventieakkoord. Hiervoor vertaalt u de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord naar de lokale situatie. Met een buurt- of wijkgerichte aanpak gaat uw gemeente vervolgens aan de slag met de gezondheidsthema's roken, overgewicht en alcohol.

Lees hieronder meer over:

 

Voortgang Nationaal Preventieakkoord

Volgens berekeningen van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) worden de ambities voor 2040 van het Nationaal Preventieakkoord niet gehaald. Het RIVM berekende hoe de situatie in 2040 zal zijn met én zonder afspraken. Daaruit blijkt dat de gemaakte afspraken onvoldoende impact hebben, en dat er extra en stevigere maatregelen nodig zijn om de ambities te halen. Lees de volledige update over het Nationaal Preventieakkoord.

 

Gezondheidsthema's in het Nationaal Preventieakkoord 

Het Nationaal Preventieakkoord is in 2018 afgesloten om ervoor te zorgen dat er minder mensen roken, overgewicht hebben of problematisch drinken. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met meer dan 70 partijen. In het akkoord staan ambities die in 2040 moeten zijn behaald.

Wat is er in uw gemeente nodig om te bereiken dat minder mensen roken, overgewicht hebben of problematisch drinken? In de dossiers op Loketgezondleven.nl vindt u informatie en tips voor het aanpakken hiervan.

Bekijk de dossiers:

Roken

Overgewicht

Alcohol

 

Lokale en regionale preventieakkoorden 

Wilt u weten hoe preventieakkoorden in andere gemeenten tot stand zijn gekomen en waar de focus in deze akkoorden op ligt? Het RIVM beschrijft dit aan de hand van zes cases in Lerende evaluatie lokale en regionale preventieakkoorden. Gebruik de evaluatie om van te leren en om inspiratie op te doen voor uw gemeente. En maak een vertaalslag van het Nationaal Preventieakkoord naar de lokale situatie.

VNG gemeenten met een lokaal preventieakkoord

Bekijk de interactieve kaart lokale preventieakkoorden van VNG voor een overzicht van gemeenten die een lokaal of regionaal preventieakkoord verkennen, voorbereiden of hebben afgerond.

Meer weten over lokale preventieakkoorden? Bekijk informatie van de VNG over lokale preventieakkoorden of informatie over preventie op VZinfo.nl.