Wilt u de gezondheid van uw inwoners verbeteren? Dit kan door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken. De Rijksoverheid heeft hiervoor een Nationaal Preventieakkoord afgesloten. In uw gemeente kunt u dit doen op lokaal niveau via een lokaal preventieakkoord, met een buurt- of wijkgerichte aanpak.

 

Aan de slag

Wilt u als gemeente aan de slag met een lokaal preventieakkoord? Gebruik dan de wegwijzers van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voor overgewicht, alcohol en roken. Hier vindt u beschikbare cijfers, kennis en instrumenten die u kunt gebruiken bij het maken van uw lokale preventieakkoord.

Overgewicht

Cijfers, kennis en instrumenten voor een lokale uitvoering van het preventieakkoord

Alcohol

Cijfers, kennis en instrumenten voor een lokale uitvoering van het preventieakkoord

Tabak

Cijfers, kennis en instrumenten voor een lokale uitvoering van het preventieakkoord

Ondersteuning en financiering

Heeft u nog geen lokaal preventieakkoord en weet u niet goed waar u moet beginnen? Bekijk dan de voorbeelden van andere lokale preventieakkoorden. Ook de VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten kan u op weg helpen via ondersteuningsbudget.

Heeft u al een lokaal preventieakkoord? Dan kunt u subsidie aanvragen voor de uitvoering ervan, u moet hiervoor eerst een adviesaanvraag doen. Pas na een positief advies kunt u een aanvraag doen voor uitvoeringsbudget. Om in aanmerking te komen moet uw lokale preventieakkoord aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Lees meer over het ondersteunings-en uitvoeringsbudget op de website van de VNG.

 

Voortgang Nationaal Preventieakkoord

Van de voor 2020 gestelde doelen in het Nationaal Preventieakkoord om roken, overgewicht en problematisch drinken terug te dringen is een derde behaald. Een deel van de partijen geeft aan dat de uitbraak van het coronavirus eraan bijgedragen heeft dat doelen niet behaald zijn. Het is nog te vroeg om aan te geven wat dit betekent voor het behalen van de afgesproken ambities voor 2040. Dit concludeert het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in de tweede voortgangsrapportage over het Nationaal Preventieakkoord.

 

 

Lokale en regionale akkoorden

VNG gemeenten met een lokaal preventieakkoord

Bekijk de interactieve landkaart van VNG voor een overzicht van gemeenten die een lokaal of regionaal preventieakkoord verkennen, voorbereiden of hebben afgerond.

Het RIVM heeft 14 lokale en regionale preventieakkoorden onderzocht die tot november 2020 zijn gesloten. In deze akkoorden werken gemeenten samen met lokale partijen aan preventie. Aankomende jaren blijft het RIVM lokale en regionale akkoorden evalueren om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en resultaten.

Bent u als gemeente of op een andere manier betrokken bij een lokaal of regionaal preventieakkoord? En ontvangt u in de toekomst graag belangrijke inzichten die voortkomen uit onze evaluatie van de akkoorden? Mail het ons wij houden u op de hoogte!

Meer informatie