Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en Sportakkoord II bieden het fundament voor samenhangend gezondheidsbeleid. Op basis van deze akkoorden en de bijbehorende specifieke uitkering (SPUK) kun je een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. 

Werken aan:

GALA

Hieronder vind je alle kennis van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en kennisinstituten waarmee je kunt werken aan de GALA-doelen en de vijf ketenaanpakken

Sportakkoord II

Alle kennis en informatiebronnen voor het werken aan het Sportakkoord II.

Of eerst meer weten

Wat en waarom?

Wat is het GALA precies, en wat willen we ermee bereiken? Wat is het Sportakkoord II en de brede SPUK? En hoe verhoudt het GALA en zich tot het Integraal Zorgakkoord? Je leest het allemaal op deze achtergrondpagina over GALA en IZA.

Webinars

Wist je dat er meerdere webinars werden georganiseerd die een onderwerp binnen het GALA behandelden? En dat je inspiratie kunt opdoen tijdens verschillende bijeenkomsten? Ga naar het overzicht van bijeenkomsten en workshops om webinars terug te kijken en toekomstige bijeenkomsten bij te wonen.

Brochure Lessen voor vroegsignalering alcoholproblematiek volwassen

Een van de acties van gemeenten in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is dat zij een netwerksamenwerking opzetten om alcoholproblematiek bij inwoners van 18 jaar en ouder tijdig te signaleren. Lees in de brochure met geleerde lessen uit vier regio’s hoe je in jouw gemeente zorgt voor een succesvolle lokale/regionale netwerksamenwerking.

Werk integraal aan gezondheid

Werk integraal aan gezondheid


De doelen en onderwerpen van het GALA en Sportakkoord II sluiten aan bij de Aanpak Gezonde Gemeente. Daarmee werk je planmatig, domeinoverstijgend en met activiteiten op meerdere pijlers aan gezondheidsvraagstukken. Het geeft meer samenhang in de aanpak en een meer afgestemde inzet op de vaak complexe gezondheidssituatie van inwoners. Zo moet meer impact ontstaan. Aan de slag met de Aanpak Gezonde Gemeente.

Aanpak Gezonde Gemeente

Werk planmatig

Begin met een wijkgezondheidsprofiel om de gezondheidssituatie van inwoners in beeld te brengen. Ontdek instrumenten die jou kunnen helpen, of check meteen de informatiebronnen voor cijfers.

Domeinoverstijgend

Ontwikkel een samenhangende aanpak. Werk ook samen met beleidsdomeinen buiten de volksgezondheid.

Mix van activiteiten

Impact maken met gezondheidsbeleid? Kies een samenhangende mix van activiteiten en gebruik erkende interventies.

Advies en ondersteuning

Heb je een vraag over GALA, Sportakkoord II of de brede SPUK? Dan kun je terecht bij het ondersteuningsteam van VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), in samenwerking met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en kennis- en ondersteuningspartijen.