U bent hier

Sport en bewegen

Mensen die voldoende sporten en bewegen, leggen een stevige basis voor een actieve en gezonde leefstijl. Sport en bewegen is ook een middel om andere maatschappelijke doelen te bereiken, zoals de ontwikkeling en weerbaarheid van kinderen, het leren over sportiviteit en respect, maatschappelijke participatie en leefbaarheid in de buurt.

Actueel

  • Op 29 juni 2018 heeft minister Bruno Bruins samen met vertegenwoordigers van de sport, van gemeenten en andere organisaties het eerste nationale Sportakkoord getekend, ‘Sport verenigt Nederland’.
  • Special Eurobarometer Sport and physical activity (Europese Unie, maart 2018). Hierin vindt u cijfers over sport en fysieke activiteit in 28 Europese landen en kunt u ook zien hoe Nederland het doet vergeleken met andere landen. 
  • Sport Toekomstverkenning 'Een sportiever Nederland'. Hierin staan vragen zoals 'welke maatschappelijke veranderingen beïnvloeden de sport in Nederland' en 'waar gaat het heen met de sport tussen nu en 2030' centraal.

Lokaal sport en bewegen bevorderen

 
Stappen die kunnen helpen Direct naar
Gebruik de pagina Wat bereikt u met de inzet op sport en bewegen voor de onderbouwing van uw beleid op overgewicht. Wat bereikt u?
Stel het belang van lokaal beleid vast aan de hand van cijfers en feiten over sport en bewegen en houd rekening met landelijke kaders. Cijfers en feiten

Landelijke kaders

Formuleer aandachtspunten voor beleid door de vorige beleidsperiode te evalueren en de lokale problemen en mogelijkheden voor een integrale aanpak te inventariseren.  Lokale probleemanalyse

Een integrale aanpak

Formuleer doelen die haalbaar en meetbaar zijn. Ga na hoe de doelen kunnen bijdragen aan die van andere beleidsterreinen of gemeentelijke ambities. Lokale doelstellingen

Intersectorale samenwerking

Maak voldoende capaciteit en budget vrij voor de uitvoering en evaluatie. Capaciteit en budget
Kies interventies van goede kwaliteit, die gericht zijn op meerdere pijlers in de integrale aanpak. Een integrale aanpak

Interventies sport en bewegen

Organiseer de uitvoering in samenwerking met partijen (publiek en privaat) en andere sectoren. Samenwerken
Monitor en evalueer uw beleid vanaf het begin om tussentijds bij te sturen en nieuw beleid te maken. Evalueren

Dit themadeel kunt u gebruiken om het stimuleren van sport en bewegen te onderbouwen en concreet in te vullen. Naast voorbeelden van beleidsdoelen en een integrale aanpak komen ook samenwerkingspartners en landelijke initiatieven en financiering aan bod. Tot slot vindt u een overzicht van (erkende) interventies en links naar relevante websites. 

Andere relevante bronnen voor het maken van lokaal sport- en beweegbeleid:

Succesfactoren

Lees meer over algemene succesfactoren die ook voor sport- beweegbeleid van belang zijn: DraagvlakBurgers betrekken en Gemeentelijke regie.  

Lees ook de artikelen reeks over borging op allesoversport.nl.

Praktijkvoorbeelden Sportimpuls

Op zoek naar praktijkvoorbeelden van de Sportimpuls? Bekijk het overzicht met voorbeelden op de website van Sport en bewegen in de Buurt. Als u zelf een goed praktijkvoorbeeld heeft, kunt u het op deze website invoeren.

Contact of vragen?

Dit themadeel wordt actueel gehouden het Kenniscentrum Sport in samenwerking met partners (over de Handreiking). Kenniscentrum Sport heeft veel producten die interessant zijn voor gemeente- en andere beleidsambtenaren. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Kenniscentrum Sport.

Laatste herziening themadeel Sport en bewegen op de Handreiking: oktober 2018. 

 

 

voorkant factsheet sport en bewegen sept15

Samenvatting themadeel sport en bewegen

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer