Recent erkend

New.Roads, ErasmusMC (april 2019)

Op zoek naar sport- en beweegaanbod om lokaal in te zetten? Op deze pagina vindt u een overzicht van aanbevolen interventies op dit thema, ook voor verschillende doelgroepen. Daarnaast lichten we een aantal erkende interventies uit en geven we inzicht in wat werkt bij sport en bewegen. Hulp nodig bij het kiezen van interventies? Bekijk dan het stappenplan interventie kiezen.

Relevante interventieoverzichten sport en bewegen

Ga direct naar de database sport- en beweeginterventies van Kenniscentrum sport.

Naast de database sport- en beweeginterventies zijn er ook interventieoverzichten beschikbaar. In deze interventieoverzichten kunt u sport- en beweeginterventies selecteren voor een bepaalde setting of een specifieke doelgroep:

Voorbeeld: Sociaal vitaal

Sociaal Vitaal is een programma dat is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen met een lage opleiding en/of laag inkomen, in de leeftijd van 60-85 jaar, die onvoldoende lichamelijk actief zijn, eenzaam zijn en weinig veerkracht hebben om te kunnen omgaan met veroudering. Het Sociaal Vitaal programma bestaat uit (1) een beweegprogramma; (2) een weerbaarheidstraining (3) een sociale vaardigheidstraining en (4) voorlichting over verschillende gezondheids- en sociale thema’s.

Voorbeeld: Playgrounds

Het doel van Playgrounds is om kinderen dagelijks minimaal 15 minuten lichamelijk actief te laten zijn op het plein tijdens de ochtendpauze en zo een gezond schoolplein te creëren. Het schoolplein wordt fysiek aangepast, zodat de omgeving uitnodigt tot bewegen. Daarnaast wordt actief gebruik van het schoolplein gestimuleerd door een hotpotssysteem (verdeling over de klassen van plekken waar graag veel kinderen en vooral de meest dominante kinderen willen spelen).

Hoe bind je ouderen aan je sportvereniging?

Hoe bind je 50-plussers aan je vereniging en hoe behoud je hen voor je club? Kenniscentrum Sport deelde de werkzame elementen in naar doelgroep en uitvoering. Een aantal aanbevelingen zijn:

  • Biedt flexibele trainingsmomenten.
  • Zorg ook voor plezier en sociale interactie met leeftijdsgenoten.
  • De activiteit is laagdrempelig.
  • Trainers en vrijwilligers moeten zichtbare affiniteit en ervaring hebben met de doelgroep.

Meer aanbevelingen en inzichten over succesvol sportaanbod 50+ leest u in de factsheet van Kenniscentrum Sport.