Een goede manier om focus aan te brengen in het handhavingsbeleid is door hotspots in kaart te brengen. Hotspots zijn plekken waar de naleving van de wetgeving en de aanvullende lokale bepalingen in het geding zijn en zodoende om extra aandacht van gemeente en politie vragen. De Hotspotbenadering heeft tot doel om gewelds-, vermogens- en drugsdelicten op deze plekken te verminderen. Daarbij werken gemeente, politie, omwonenden, ondernemers en hulpverlening nauw samen. Veelgebruikte maatregelen bij een hotspotbenadering zijn cameratoezicht, drugscontroles en centrale meldpunten.

Voorbeeld: drugsoverlast in kaart

In het project Drugs in Kleur worden bewoners actief betrokken bij de aanpak van drugsoverlast in hun wijk, het Oude Westen in Rotterdam. Bewoners, wijkagenten en vertegenwoordigers van woningbouwcorporaties kunnen op een kaart met verschillende kleuren aangeven waar ze (sporen van) drugsgebruik hebben aangetroffen. Zo komen alle overlastplekken in de wijk in beeld en kunnen partijen concrete afspraken maken over de aanpak. Lees ook 'Ik heb zelf ervaren hoe profilering op straat werkt' (Erasmus Magazine, 13 maart 2018).

Cameratoezicht

Gericht cameratoezicht kan helpen bij het bestrijden van overlast in het uitgaanscircuit. Dat geldt vooral als cameratoezicht onderdeel uitmaakt van een breder pakket aan maatregelen, zoals verbeteringen in de aanleg van de fysieke ruimte, betere straatverlichting en extra toezicht van surveillanten. In combinatie met deze maatregelen kan cameratoezicht bijdragen aan het vergroten van veiligheid en het terugdringen van drugscriminaliteit.

Voorbeeld: onderzoek naar cameratoezicht

De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben in 2013 cameratoezicht geëvalueerd. Analyses van meldingen lijken te bevestigen dat cameratoezicht effectief is. Handhaving tijdens de horecadiensten (in het weekend) verloopt volgens de politie efficiënter dankzij het cameratoezicht. Het Openbaar Ministerie zegt met regelmaat gebruik te maken van camerabeelden bij het vervolgen van verdachten. Ook burgers en ondernemers zijn overwegend positief. Lees meer in het onderzoeksrapport Camera's in beeld.

Controles onder automobilisten

De gemeente kan bij bepaalde hotspots, zoals evenementen, besluiten om extra drugs- en alcoholcontroles uit te voeren. Omdat drugsgebruik de rijvaardigheid kan beïnvloeden, is rijden onder invloed van drugs strafbaar. Als er aanwijzingen zijn dat een automobilist drugs gebruikt heeft kan deze verplicht gesteld worden om mee te werken aan een speekseltest die als bewijsmiddel kan dienen tot verdere vervolging.

Voorbeeld: drugstesten bij dancefeest

De gemeente Bussloo heeft in september 2012 een grootscheepse controle gehouden tijdens een dancefeest. Op meerdere plaatsen in de regio werden automobilisten staande gehouden en gecontroleerd op alcohol- en drugsgebruik. Zeven automobilisten moesten een drugstest ondergaan, die werd uitgevoerd door Drugs Expertise Nederland. Aan de controle werd verder meegewerkt door de politie Noord- en Oost-Gelderland, de landelijke politie en Veilig Verkeer Nederland (VVN).

Centrale meldpunten

Met een centraal meldpunt in de gemeente is het mogelijk om drugs gerelateerde overlast en criminaliteit te melden. Een gemeente krijgt hierdoor een beter beeld van problemen en overlast en kan sneller in actie komen, wat bijdraagt aan een veilige en leefbare woonomgeving.

Meer informatie

Hotspots inventariseren door middel van risicoanalyse.