Hoewel de wettelijke kaders op landelijk niveau zijn vormgegeven, kunnen gemeenten de pijler regelgeving voor een groot deel zelf invullen. Drugsgebruik en vooral drugshandel speelt zich deels af in de openbare ruimte. De gemeente kan daarop invloed uitoefenen via de Algemene Plaatselijke Verordening (APVAlgemene Plaatselijke Verordening (APV) ), bijvoorbeeld met samenscholingsverboden en gebiedsverboden. Daarnaast kunnen gemeenten in hun evenementenbeleid en vergunningverlening evenementen reguleren, bepalen gemeenten de lokale regelgeving voor coffeeshops en geven zij door middel van hennepconvenanten de aanpak van overlast vorm.