Omdat hennepteelt (teelt van cannabisplanten) in Nederland illegaal is, is de sector niet gereguleerd. Henneptelers variëren van kleine, biologische kwekers tot massatelers voor de export van nederwiet. Ook in woonhuizen worden soms hennepkwekerijen aangetroffen. Hennepteelt kan in woonwijken overlast veroorzaken, zoals brandgevaar, wateroverlast, geuroverlast en schade aan woningen. Door samen te werken kan uw gemeente effectief optreden en met een integrale aanpak een scala aan sancties en maatregelen opleggen. Verschillende partijen kunnen een bijdrage leveren aan de aanpak van hennepteelt: gemeente, politie, brandweer, Belastingdienst, justitie, woningcorporaties en energiebedrijven. In een 'hennepconvenant' legt u de samenwerking vast.

De overheid bereidt een experiment voor waarbij in tien gemeenten geëxperimenteerd zal worden met gereguleerde cannabisteelt. Het experiment gesloten coffeeshopketen moet duidelijk maken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. Ook wordt de kwaliteit van deze cannabis gecontroleerd. Lees meer

Voorbeeld: integrale aanpak hennepconvenant

In Noord-Nederland hebben de samenwerkingspartners in een convenant vastgelegd elkaar te zullen informeren bij vermoedens van hennepteelt. De politie stelt dan een onderzoek in en wanneer inderdaad een hennepkwekerij wordt aangetroffen, nemen de partners gezamenlijk maar elk op hun eigen terrein de nodige maatregelen. Daarbij valt te denken aan afsluiting van energie, afsluiting van het pand, stopzetten van een uitkering, het intrekken van vergunningen en het verhalen van schade. Daarnaast vindt een strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie plaats waarbij ook wordt gekeken naar de mogelijkheden tot het in beslag nemen van geld en luxe goederen.