Zodra drugsproblemen zijn gesignaleerd, is passende ondersteuning van belang. Kortdurende interventies zijn geschikt voor dit doel omdat ze vaak laagdrempelig zijn. In sommige gevallen is echter langdurige hulp nodig.

Kortdurende interventies

Kortdurende interventies voor probleemgebruikers bestaan vaak uit een combinatie van motiverende gesprekken en technieken uit de gedragstherapie. Deze interventies zijn geschikt voor mensen die 'herkend' zijn als probleemgebruiker maar uit zichzelf geen hulp hebben gezocht. De interventies informeren gebruikers over de problemen die hun drugsgebruik kan veroorzaken en moedigt ze aan tot matiging.

Effectieve kortdurende interventies

Drie verschillende vormen van kortdurende interventie zijn effectief gebleken:

 • kortdurend adviesgesprek
 • therapie
 • zelfhulp

De instellingen voor verslavingszorg voeren deze interventies uit. Het aanbod varieert van hulp via internet tot een intensieve dagbehandeling of opname, in groepen of individueel. Voorbeelden van online hulpmodules voor één of meer drugs zijn Jellinek Online Zelfhulp cannabis en cocaine, cannabisdebaas.nl of benzodebaas.nl, die ook goed bezocht worden door ouderen boven de 55 jaar.

Voorbeeld kortdurende interventie: Moti-4

Moti-4 is een vorm van geïndiceerde preventie die bestaat uit een tot vier individuele gesprekken met jongeren. De interventie is vooral geschikt voor jongeren die softdrugs (of alcohol) gebruiken, maar kan ook worden ingezet bij beginnend problematisch gebruik van verschillende andere drugs. Onderdeel van de interventie is een sessie met ouders of vrienden. Deze interventie wordt uitgevoerd door instellingen voor verslavingszorg.

Langdurige zorg

Of mensen therapie met bijvoorbeeld een opname nodig hebben hangt af van de persoonlijke gebruiksgeschiedenis en de behoefte aan hulp. De regionale instellingen voor verslavingszorg kunnen u meer informatie geven over dit onderwerp. In samenwerking met zelfhulporganisaties wordt nazorg of aanvullende begeleiding aangeboden.

  Bezieling en bereikbaarheid. Samen werken aan een leven zonder GHB.

  GHBgammahydroxybutyraat (GHB) GHB is middel met een verdovende werking. Het werd vroeger gebruikt als narcosemiddel bij operaties, maar nu als partydrug. -verslaving is een hardnekkige, het afkicken is moeilijk en terugval ligt op de loer. Mensen onder invloed van GHB zorgen nogal eens voor veel (woon)overlast en acute gezondheidsproblemen. Gemeenten in Brabant en Twente hebben samen met de regionale instellingen voor verslavingszorg en landelijke partners een aanpak ontwikkeld. Zorg op maat en een klein slagvaardig team dat ongeveer tweewekelijks bij elkaar zit en beschikt over een mandaat en eigen financiële middelen vormen de kern van de aanpak. 
  Lees meer: Bezieling en bereikbaarheid: Samen werken aan een leven zonder GHB. Een handreiking voor Nederlandse gemeenten ten behoeve van de aanpak van GHB-problematiek.
   

  Naast therapie zijn er interventies mogelijk waarvoor inspanning van de gemeente nodig is. Voorbeelden zijn gebruikersruimten, dagloonprogramma's, begeleiding in de thuissituatie en spuit-omruilprogramma's. Deze interventies zorgen niet alleen voor schadebeperking bij de verslaafde maar ook voor vermindering van overlast in de buurt. Veel van deze initiatieven worden bekostigd uit de AWBZAlgemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Enkele voorbeelden:

  • F-ACT-teams Verslaving (Functional Assertive Community Treatment) begeleiden verslaafden die kampen met allerlei (sociaal-maatschappelijke) problemen die behandeling in de weg staan. Diverse hulpverleningsinstanties en politie werken hierbij intensief samen. De begeleiding vindt plaats in de thuissituatie. Deze interventie is kosteneffectief gebleken. Zie bijvoorbeeld Jellinek Gooi & Vechtstreek FACT multidisciplinair team.
  • De Haagse Zaak is een laagdrempelig activeringsprogramma dat zich richt op (dakloze) volwassenen met een verslaving of verslavingsachtergrond.
  • Lister – Samen werken aan herstel in  Utrecht helpt dakloze harddrugverslaafden om een zo normaal mogelijk leven te leiden door het bieden van een huis en dagbesteding. Er wordt passende begeleiding geboden bij wonen, dagbesteding, financiën en administratie, sociale contacten, gezondheid, zingeving en opvoeding. Ook ambulante begeleiding behoort tot de mogelijkheden.

  Voorbeeld: verslaving en infectieziektepreventie

  Injecterende drugsgebruikers lopen extra risico op een ernstige infectieziekte zoals hepatitis C of hivhumaan immunodeficiëntievirus . Zij kunnen die risico's beperken door bijvoorbeeld schone spuiten te gebruiken bij drugsgebruik en condooms bij het vrijen. Veel instellingen voor verslavingszorg en GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-en hebben preventieprojecten die hierop gericht zijn. De gemeente Rotterdam verzorgt bijvoorbeeld voor drugsgebruikers de omruil van injectienaalden in de stad. De GGD Rotterdam-Rijnmond verstrekt de materialen en coördineert het omruilen. Spuitomruilprojecten vallen onder de harm reduction-strategie voorkomen dat problemen verergeren.