Regie en coördinatie

De gemeente zorgt ervoor dat beleid kan worden uitgevoerd. Dat betekent onder andere dat de gemeente zorg draagt voor het secretariaat, opdrachten geeft tot het doen van onderzoek, deskundigheid van derden aantrekt en project- en werkgroepen in het leven roept. Het is belangrijk om drugsbeleid projectmatig aan te pakken en aansluiting te zoeken bij ander beleid binnen de gemeente.

Projectcoördinatie

Zowel de integratie van drugsbeleid in het gemeentelijk beleid als de uitvoering van een interventie vraagt om een projectmatige aanpak. Afhankelijk van de omvang van de actie is het belangrijk om voldoende capaciteit vrij te maken voor de aansturing van het proces en een projectleider aan te stellen.

Wat maakt een projectleider succesvol?

  • Zoveel mogelijk onafhankelijkheid ten opzichte van de verschillende betrokken organisaties (dus ook de gemeente).
  • Een interdisciplinaire instelling en het kunnen managen van verschillende gemeentelijke terreinen.
  • Oog hebben voor de link tussen gezondheid en veiligheid en de overlap tussen die twee terreinen.
  • Het vermogen om partijen te verbinden, bijvoorbeeld door het onderlinge inlevingsvermogen te stimuleren.
  • Sterk ontwikkelde vaardigheden om op ambtelijk en bestuurlijk niveau te schakelen en communiceren.
  • Een actiegerichte houding: coördineren betekent handen uit de mouwen steken.
  • Een analytische blik en belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek.