Structurele aandacht voor drugspreventie is essentieel. Daarbij hoort het borgen van een aanpak die leidt tot gewenste effecten.

Borging: vanaf het begin

Borging is meer dan na afloop middelen vrijmaken om activiteiten te kunnen voortzetten. Borging betekent ook van begin af aan rekening houden met de toekomst en blijven aansluiten bij belangen van samenwerkingspartners en bestuurders. Borging is daarmee ook gericht op het betrokken houden van mensen.

Tips voor borging en continuïteit bij drugspreventie

  • Zorgen voor continuïteit start al vroeg. Wacht niet tot het einde van het project in zicht is.
  • Zorg ervoor dat u meerdere mensen van betrokken partijen en sectoren betrekt bij het middelenbeleid. Probeer te vermijden dat u afhankelijk bent van één persoon.
  • Laat zien dat middelenbeleid een integrale aanpak vereist. Blijf zo nodig het belang van preventie in samenhang met regelgeving en handhaving benadrukken.
  • Houd betrokkenen ook op de langere termijn goed aangesloten. Communicatie is hierbij erg belangrijk. Koppel bijvoorbeeld regelmatig resultaten terug en vier gezamenlijke successen.
  • Maak succesvolle interventies onderdeel van regulier lokaal beleid, bijvoorbeeld op basis van evaluaties.
  • Speel in op heersende trends. Gemeten trends in middelengebruik veranderen regelmatig. Gebruik ze om de aandacht op projecten te richten, of gebruik ze als basis om iets nieuws op te starten.