Effectief drugsbeleid vraagt om een lange adem en een structurele inzet. Daarom is het belangrijk dat het budget voor enkele jaren wordt gereserveerd, bij voorkeur over verschillende collegetermijnen heen.

Naast menskracht en budget voor uit te voeren interventies en maatregelen, is er budget nodig voor:

 • projectleiderschap
 • het creëren van bestuurlijk en publiek draagvlak (communicatie, publiciteit)
 • het monitoren en evalueren
 • het eventueel inhuren van externe deskundigheid.

Tips

 • Voorkom dat drugsbeleid en alcoholbeleid elkaar beconcurreren.
 • Ga na of preventief drugsbeleid kan worden gefinancierd met gelden voor gerelateerde doelen, zoals communicatie, evenementen, toerisme, jeugd of politie en justitie.

Financiering verslavingszorgpreventie

De verantwoordelijkheden voor preventie zijn in Nederland vastgelegd in vijf stelselwetten, die ook de financiering regelen. De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor verslavingspreventie richt zich op:

 • de gezonde bevolking (Wet Publieke Gezondheid (WPG), Jeugdwet)
 • groepen met een verhoogd gezondheidsrisico (WpgWet publieke gezondheid , Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2015 en Jeugdwet)
 • individuen met een verhoogd gezondheidsrisico (WmoWet maatschappelijke ondersteuning 2015 en Jeugdwet)
 • individuen met een gezondheidsprobleem (Wmo 2015, Jeugdwet)

EUEuropese unie-gelden

In sommige gevallen bestaan er mogelijkheden voor subsidie van handhaving vanuit de EU. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij grensgemeenten en Schiphol. Vaak is het mogelijk hier ook een budget voor preventie aan te koppelen.

Fondsen

Er zijn verschillende fondsen in Nederland die met name jongerenprojecten steunen. U vindt alle fondsen in het fondsenboek.

Meer informatie

Beleidsontwikkelingen in preventie en hulpverlening (paragraaf 2.3 in de Nationale Drug Monitor 2018)

Referenties en bronnen

 1. Van Laar MW, Cruts AA, Van Ooyen-Houben MM, Meijer RF, Croes EA, Ketelaars AP. Nationale Drug Monitor 2012. 2013.