Op deze pagina leest u hoe andere gemeenten of GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en interventies inzetten om de mentale gezondheid  van hun inwoners te verbeteren. 
 

Project STORM in Noord-Brabant

STORM staat voor Strong Teens and Resilient Minds. Het STORM-project is er om somberheidsklachten bij middelbare scholieren vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Dit met als doel om depressie en zelfdoding onder jongeren te voorkomen. Het project stimuleert de ontwikkeling van veerkracht, positief zelfbeeld en weerbaarheid van jongeren. 

Jongeren, ouders, school en regionale ketenpartners zoals JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg), gemeente en GGD werken in dit project nauw samen. De GGD/JGZ neemt op een aantal Brabantse scholen klassikaal een digitale vragenlijst (CDI-II) af, gericht op screenen van depressieve klachten. Om leerlingen met sterke depressieve symptomen er snel uit te halen, is de uitslag van de screening al na één dag bekend. Daarna worden gepaste individuele of collectieve interventies aangeboden.

Lees meer over Project Storm op de website van GGZ Oost-Brabant
 

 

THRIVE Amsterdam Mentaal Gezond

TRHIVE Amsterdam Mentaal gezond is een sociale beweging die de mentale gezondheid en veerkracht van alle Amsterdammers wil bevorderen. ‘To thrive’ betekent opbloeien. Daarbij is de inzet om de focus te verschuiven van ziekte en behandeling naar een populatiebenadering met een omgevingsaanpak, naar voorbeeld van Thrive in Londen en New York. 

Via Thrive komen Amsterdammers en organisaties, kennis en ervaring bij elkaar, lokaal en (inter)nationaal om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en aan te moedigen. Ze organiseren maandelijkse bijeenkomsten, agenderen mentale gezondheid, wisselen goede voorbeelden en ervaringen uit, ontwikkelen kennis en netwerkingen, inclusief onderzoek en monitoring, en werken aan een actieplan mentale gezondheid inclusief Werkagenda voor het Amsterdamse college van B&W. 

Lees meer over THRIVE Amsterdam Mentaal Gezond.