Recent erkend

Overzicht erkende interventies

Op zoek naar erkende sport- en beweegprogramma’s om lokaal in te zetten?  Ga direct naar de database sport- en beweeginterventies van Kenniscentrum Sport & Bewegen. Hier kunt u sport- en beweeginterventies selecteren voor een bepaalde setting of een specifieke doelgroep. Zie bijvoorbeeld:

 

Via de site loketgezondleven.nl kunt u ook andere leefstijlinterventies dan sport en beweeginterventies selecteren voor bepaalde settings of een specifieke doelgroep. Bijvoorbeeld:

Hulp nodig bij het kiezen van interventies? Bekijk dan het stappenplan interventie kiezen.

Voorbeeld: Sociaal vitaal

Sociaal Vitaal is een programma dat is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen met een lage opleiding en/of laag inkomen, in de leeftijd van 60-85 jaar, die onvoldoende lichamelijk actief zijn, eenzaam zijn en weinig veerkracht hebben om te kunnen omgaan met veroudering. Het Sociaal Vitaal programma bestaat uit (1) een beweegprogramma; (2) een weerbaarheidstraining (3) een sociale vaardigheidstraining en (4) voorlichting over verschillende gezondheids- en sociale thema’s.

Voorbeeld: Lekker in je lijf

Lekker in je Lijf is een beweegprogramma waarin deelnemers onder begeleiding van een fysiotherapeut gedurende achttien weken in een groep bewegen. Aanvullend geeft een diëtist voorlichting over gezonde voeding en wordt aandacht besteed aan gedragsverandering en de doorstroom naar regulier sport- en beweegaanbod. In de eerste negen weken bewegen de deelnemers twee keer per week bij de fysiotherapiepraktijk. In de tweede helft van het programma doen ze dit nog één keer per week. Tijdens de andere les maken ze kennis met reguliere sport- en beweegactiviteiten. Een buurtsportcoach kan worden ingezet om voor een warme overdracht naar regulier aanbod te zorgen.

Het programma is bedoeld voor mensen met overgewicht en een laag inkomen. De kosten voor het programma worden volledig vergoed vanuit de Gemeentepolis bij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.

Hoe bind je ouderen aan je sportvereniging?

Hoe bindt u 50-plussers aan je vereniging en hoe behoudt u hen voor uw club? Kenniscentrum Sport & Bewegen deelde de werkzame elementen in naar doelgroep en uitvoering. Een aantal aanbevelingen zijn:

  • Biedt flexibele trainingsmomenten.
  • Zorg ook voor plezier en sociale interactie met leeftijdsgenoten.
  • De activiteit is laagdrempelig.
  • Trainers en vrijwilligers moeten zichtbare affiniteit en ervaring hebben met de doelgroep.

Meer aanbevelingen en inzichten over succesvol sportaanbod 50+ leest u in de Whitepaper succesvolle inzet interventies voor 55+ deelnemers van Kenniscentrum Sport & Bewegen.