U bent hier

Werkzame elementen

Wat werkt bij valpreventie? Welk onderdeel mogen we beslist niet overslaan bij de uitvoering van het antipestprogramma? Hoe snijden we deze erkende leefstijlinterventie toe op lokale omstandigheden? Inzicht in de werkzame elementen van een interventie helpt u deze vragen te beantwoorden.

Wat zijn werkzame elementen?

Werkzame elementen zijn de onmisbare onderdelen die zorgen dat een interventie werkt. Als de werkzame elementen ontbreken, werkt de interventie niet of is zij minder effectief. U kunt hierbij denken aan inhoudelijke elementen die voortkomen uit de gebruikte methode (bijvoorbeeld inzet van een rolmodel) of aan elementen die van belang zijn voor de uitvoering van de interventie (bijvoorbeeld  goede samenwerking).

In de animatie ‘Laat staan wat werkt’ is te zien hoe u een interventie kunt aanpassen met behoud van werkzame elementen.

Er zijn verschillende soorten werkzame elementen die allemaal van belang zijn voor de effectiviteit van een interventie. Ook is er onderscheid tussen werkzame elementen die van belang zijn voor de inhoud en die van belang zijn voor de uitvoering.

Algemene werkzame elementen

Algemene werkzame elementen gelden voor alle interventies op het gebied van gezondheid en leefstijl. Denk aan een planmatige aanpak, betrekken van de doelgroep bij de interventie, toesnijden van de interventie op de sociaal-culturele waarden van de doelgroep en het inzetten van adequaat opgeleide/getrainde medewerkers bij de uitvoering.

Specifieke werkzame elementen

Specifieke werkzame elementen gelden alleen voor een specifieke interventie, gericht op een specifiek doel, voor een specifieke doelgroep in de specifieke context waarin de interventie wordt uitgevoerd. Dit zijn bijvoorbeeld specifieke oefeningen voor valpreventieprogramma's. In het erkenningstraject richten we ons met name op  specifieke elementen.

Inhoudelijke elementen

Dit zijn de elementen die betrekking hebben op het doel, de doelgroep, de theorie en de gebruikte methoden van de interventie. Denk bij methoden bijvoorbeeld aan het inzetten van een actieplan, rolmodel of vaardigheidstraining.

Werkzame elementen in de uitvoering

Sommige werkzame elementen zijn gelegen in de omstandigheden of voorwaarden die van belang zijn voor de uitvoering van de interventie. Denk aan voldoende financiële middelen of aan een goede samenwerking tussen zorgverleners in de wijk.

Hoe helpen werkzame elementen u?

Aandacht voor de werkzame elementen helpt u om uw interventies maximale impact te geven. Ze zijn van groot belang als u een interventie wilt aanpassen, als u een interventie wilt kiezen, als u een generieke interventie wilt samenstellen uit bestaande interventies of als u een nieuwe interventie wilt ontwikkelen. Lees hier meer over gebruik maken van werkzame elementen.

Werkzame elementen per thema of doelgroep

Elke erkende interventie op Loketgezondleven.nl bevat sinds 2013 informatie over werkzame elementen. Daarnaast stelt CGL samen met thema-instituten overzichten van werkzame elementen voor specifieke thema’s op, onder de noemer Wat werkt zoals Valpreventie, Betrekken van burgers met lage SeS en effectieve technieken bij Voeding- en beweging.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer