Door in te spelen op landelijke ontwikkelingen of wettelijke kaders rond volksgezondheid kunt u gezondheidsthema’s en preventie agenderen in uw gemeentelijk gezondheidsbeleid. Bekijk het wettelijke en beleidskader publieke gezondheid en ga aan de slag met uw lokale nota gezondheidsbeleid, lokaal preventieakkoord of sportakkoord.

Gezond en Actief Leven Akkoord

Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) ontwikkelt het Gezond en Actief Leven Akkoord. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) gaat het fundament bieden voor samenhangend gezondheidsbeleid. Op basis van dit akkoord kunt u een samenhangende lokale aanpak ontwikkelen op het gebied van gezondheid, sport en bewegen én sociale basis. Naar verwachting ligt er begin 2023 een ondertekend akkoord. Aan dit akkoord wordt een financiële uitkering gekoppeld, de SPUK.

Aan de slag met landelijk beleid en programma's

Wat is preventie

De verschillende indelingen van preventie

Wettelijke kaders

Wetten die van invloed zijn op gezondheidsbeleid

Gezondheids- beleid

Van Landelijke Nota Gezondheidsbeleid naar lokaal beleid

Preventie-akkoord

Wegwijzers voor de thema's roken, overgewicht en alcohol

Sportakkoord

Vertaal het sportakkoord naar een regionale of lokale aanpak

Programma's

Aansluiting landelijke gezondheidsprogramma’s voor uw lokaal beleid of nota

Voorbeelden

Voorbeelden van integrale gemeentelijke nota's gezondheidsbeleid

Wij adviseren u graag 

Advies nodig om de beleidskaders optimaal te benutten? Bekijk de veelgestelde vragen over gezondheidsbeleid, vraag advies op maat aan of stuur een mail

Karlijn Leenaars
Adviseur Gezonde Gemeente