U vindt in dit themadeel Drugs aanknopingspunten voor het ontwikkelen, aanscherpen, uitvoeren en evalueren van lokaal preventie drugsbeleid. Met de tips, praktijkvoorbeelden en een interventieoverzicht kunt u direct aan de slag.

Actueel

Werken aan effectief drugsbeleid

Stappen Direct naar
Stel het belang van lokaal beleid vast aan de hand van cijfers en feiten over drugsgebruik en maak een lokale probleemanalyse. Cijfers en feiten
Lokale probleemanalyse
Houd rekening met landelijke kaders bij het formuleren van de prioriteiten en de focus van het beleid. Landelijke wetgeving en beleid
Beleidsfocus
Inventariseer de lokale mogelijkheden voor een integrale aanpak en formuleer lokale doelen die haalbaar en meetbaar zijn. Integrale aanpak
Kies effectieve interventies en maatregelen die gericht zijn op meerdere pijlers in de integrale aanpak: regelgeving, voorlichting & educatie en handhaving. Regelgeving
Voorlichting en educatie
Handhaving
Zorg ervoor dat professionals problemen vroegtijdig kunnen signaleren en dat er gepast advies en ondersteuning geboden wordt. Signalering, advisering en ondersteuning
Organiseer de uitvoering in samenwerking met partijen (publiek en privaat) en andere sectoren. Houd bestuurders, burgers en partijen steeds betrokken. Samenwerken

 

Maak voldoende capaciteit en financiering vrij voor de uitvoering en evaluatie Financiering
Monitor en evalueer uw beleid om tussentijds bij te sturen en nieuw beleid te maken. Evalueren

Succesfactoren

Er zijn enkele algemene succesfactoren die ook voor drugsbeleid van belang zijn: Draagvlak, Burgerparticipatie, Intersectorale samenwerking en Gemeentelijke regie.

Contact of vragen?

Contact of vragen?

  • Adviespunt voor lokaal alcohol-, drugs en tabaksbeleid: het Gemeenteteam (Trimbos-instituut)
  • Drugsinfo.nl – alles over drugs, risico’s en gezondheid (Trimbos-instituut)

Volg alle updates via: Nieuw in de handreiking

Het themadeel Drugs wordt actueel gehouden door het Trimbos-instituut. Laatste herziening november 2019.