U bent hier

Drugs

U vindt in dit themadeel Drugs beleidsdoelen en mogelijkheden voor een integrale aanpak, maar ook een overzicht van samenwerkingspartners en informatie over evalueren. Met de tips, praktijkvoorbeelden en een interventieoverzicht kunt u direct aan de slag.

Actueel

  • Cannabiscongres 2018: blik op wetenschap, beleid en praktijk. Het congres vindt plaats op 30 oktober 2018.
  • Nieuw verschenen: Jaarbericht Nationale Drug Monitor 2017 (Trimbos-instituut 2018), met de laatste cijfers over het gebruik van alcohol, tabak, drugs en slaap- en kalmeringsmiddelen, en ontwikkelingen in wetgeving, beleid en alcohol- en drugsgerelateerde criminaliteit en overlast.
  • Lachgas gemakkelijk verkrijgbaar maar niet zonder risico’s – persbericht naar aanleiding van het onderzoek Roes met een luchtje, waarin het Bonger Instituut en het Trimbos-instituut een beeld geven van de verschillende gebruikersgroepen van lachgas en inzicht verschaffen in het problematisch gebruik en de context van gebruik.
  • Organisatie gesprekstafels over de toekomst van de jeugdverslavingszorg van start (24 oktober 2017). GGZ Nederland organiseert de gesprekstafels voor alle aanbieders van jeugdverslavingszorg omdat zij bang is dat dit specialisme verdwijnt.

Werken aan effectief drugsbeleid

 
Stappen Direct naar
Stel het belang van lokaal beleid vast aan de hand van cijfers en feiten over drugsgebruik en maak een lokale probleemanalyse. Cijfers en feiten

Lokale probleemanalyse

Houd rekening met landelijke kaders bij het formuleren van de prioriteiten en de focus van het beleid. Landelijke wetgeving en beleid

Beleidsfocus

Inventariseer de lokale mogelijkheden voor een integrale aanpak en formuleer lokale doelen die haalbaar en meetbaar zijn. Integrale aanpak

 

Kies effectieve interventies en maatregelen die gericht zijn op meerdere pijlers in de integrale aanpak: regelgeving, voorlichting & educatie en handhaving. Regelgeving

Voorlichting en educatie

Handhaving

Zorg ervoor dat professionals problemen vroegtijdig kunnen signaleren en dat er gepast advies en odnersteuning geboden wordt. Signalering, advisering en ondersteuning

 

Organiseer de uitvoering in samenwerking met partijen (publiek en privaat) en andere sectoren. Houd bestuurders, burgers en partijen steeds betrokken. Samenwerken

 

Maak voldoende capaciteit en financiering vrij voor de uitvoering en evaluatie Financiering
Monitor en evalueer uw beleid om tussentijds bij te sturen en nieuw beleid te maken. Evalueren

Succesfactoren

Er zijn enkele algemene succesfactoren die ook voor drugsbeleid van belang zijn: Draagvlak, Burgerparticipatie, Intersectorale samenwerking en Gemeentelijke regie.

Contact of vragen?

Volg alle updates via: Nieuw in de handreiking

 

 

Factsheet

voorkant factsheet Drugs

Samenvatting themadeel Drugs

Het themadeel Drugs wordt actueel gehouden door het Trimbos-instituut en partners (over de Handreiking)Laatste herziening januari 2018.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer