Door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken, kan de gezondheid van een grote groep Nederlanders verbeteren. De Rijksoverheid heeft daarom een Nationaal Preventieakkoord afgesloten, waarin afspraken staan over de aanpak van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Het akkoord is getekend door meer dan 70 organisaties. Bekijk het volledige Preventieakkoord voor roken, overgewicht en alcohol met de maatregelen per thema. 

Over het preventieakkoord

still van filmpje over het preventieakkoord

Over het preventieakkoord

Het Ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte een filmpje over het Preventieakkoord.

Doorvertaling naar lokaal Preventieakkoord

Een belangrijke vervolgstap is de doorvertaling van de afspraken uit het Nationale Preventieakkoord naar lokale aanpakken. Wilt u als gemeente aan de slag met het Preventieakkoord? 
De nieuwe Wat werkt dossiers roken en alcohol bij jongeren van het RIVM en het Trimbos-instituut én de integrale aanpak voor roken, overgewicht en alcohol op de Handreiking gezonde gemeente helpen hierbij.

Wat werkt dossiers roken en alcohol bij jongeren

De Wat werkt dossiers van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Trimbos-instituut helpen u om lokaal de afspraken uit het Preventieakkoord concreet om te zetten in activiteiten die werken voor de thema’s alcoholgebruik en roken bij jongeren. In de dossiers vindt u ook praktische handvatten om zelf effectief aan de slag te gaan. In de Wat werkt dossiers Jongeren en alcohol en Jongeren en roken staan maatregelen die bijdragen aan een gezonde omgeving, waarin jongeren niet beginnen met roken en bewust omgaan met alcohol. Naast wat werkt, vindt u ook maatregelen waarvan bewezen is dat ze niet werken.

Integrale aanpak roken, overgewicht en alcohol

Met welk thema u ook aan de slag gaat: met een integrale aanpak vergroot u de kans op positieve resultaten. Bij een integrale aanpak zet u in op meerdere pijlers tegelijk. Het gaat dan om voorlichting en educatie, de fysieke en sociale omgeving, signaleren en ondersteuning en regelgeving en handhaving. Lees meer over de integrale aanpak van rokenovergewicht en alcohol voor verschillende doelgroepen.

Interventieoverzichten 

Op Loketgezondleven.nl vindt u erkende leefstijlinterventies die in Nederland beschikbaar zijn. Voor onder meer de thema’s rokenovergewicht en alcohol hebben we interventieoverzichten gemaakt. Meer informatie over het kiezen van interventies en activiteiten vindt u in de Handreiking Gezonde Gemeente.