Door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken, kan de gezondheid van een grote groep Nederlanders verbeteren. De Rijksoverheid heeft daarom een Nationaal Preventieakkoord afgesloten, waarin afspraken staan over de aanpak van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Het akkoord is getekend door meer dan 70 organisaties. Bekijk het volledige Preventieakkoord voor roken, overgewicht en alcohol met de maatregelen per thema. 

Wegwijzers

Voor elk van de drie thema's, roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik, bieden we een wegwijzer naar beschikbare cijfers, kennis en instrumenten om uw lokale uitvoering van het preventieakkoord vorm te geven.  De wegwijzer voor het thema overgewicht vindt u hieronder, roken en problematisch alcoholgebruik zijn in ontwikkeling en volgen later. 

overgewicht

Overgewicht

Cijfers, kennis en instrumenten voor een lokale uitvoering van het preventieakkoord

Doorvertaling naar lokaal Preventieakkoord

Een belangrijke vervolgstap is de doorvertaling van de afspraken uit het Nationale Preventieakkoord naar lokale aanpakken. Wilt u als gemeente aan de slag met het Preventieakkoord? 
De nieuwe Wat werkt dossiers roken en alcohol bij jongeren van het RIVM en het Trimbos-instituut én de integrale aanpak voor roken, overgewicht en alcohol op de Handreiking gezonde gemeente helpen hierbij.

Wat werkt dossiers 

De Wat werkt dossiers van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Trimbos-instituut helpen u om lokaal de afspraken uit het Preventieakkoord concreet om te zetten in activiteiten die werken voor de thema’s alcoholgebruik en roken bij jongeren en alcoholgebruik bij ouderen. In de dossiers vindt u ook praktische handvatten om zelf effectief aan de slag te gaan. In de Wat werkt dossiers jongeren en alcohol, ouderen en alcohol  en jongeren en roken staan maatregelen die bijdragen aan een gezonde omgeving, waarin jongeren niet beginnen met roken en waarin jongeren en ouderen bewust omgaan met alcohol. Naast wat werkt, vindt u ook maatregelen waarvan bewezen is dat ze niet werken.

Integrale aanpak roken, overgewicht en alcohol

Met welk thema u ook aan de slag gaat: met een integrale aanpak vergroot u de kans op positieve resultaten. Bij een integrale aanpak zet u in op meerdere pijlers tegelijk. Het gaat dan om voorlichting en educatie, de fysieke en sociale omgeving, signaleren en ondersteuning en regelgeving en handhaving. Lees meer over de integrale aanpak van rokenovergewicht en alcohol voor verschillende doelgroepen.

Interventieoverzichten 

Op Loketgezondleven.nl vindt u erkende leefstijlinterventies die in Nederland beschikbaar zijn. Voor onder meer de thema’s rokenovergewicht en alcohol hebben we interventieoverzichten gemaakt. Meer informatie over het kiezen van interventies en activiteiten vindt u in de Handreiking Gezonde Gemeente.

Ondersteuningsteam Lokale Preventieakkoorden

Het ondersteuningsteam Lokale Preventieakkoorden van de VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten beantwoordt uw vragen over lokale preventieakkoorden. U kunt ook lokale ondersteuning van experts aanvragen. Bijvoorbeeld voor procesbegeleiding, faciliteren van bijeenkomsten, het meedenken over een integrale aanpak of meelezen met teksten. Het ondersteuningsteam werkt samen met het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, PharosPharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. , Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGGJongeren Op Gezond Gewicht ), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Alles is Gezondheid.

Voorbeeld: Inzet in Fryslân

Landelijk en ook in Fryslân werken we al langer in samenhang aan de drie thema’s roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Daar zijn allerlei programma’s en campagnes voor gemaakt. In Fryslân doen we dat met verschillende partijen binnen programma’s als De Rookvrije Generatie, Nuchter over Gewicht en Nuchtere Fries. De uitdaging voor de komende jaren is om nog meer verbindingen te leggen, zodat de drie bovengenoemde thema’s ook benaderd worden vanuit de onderliggende factoren zoals armoede, schulden, opleidingsniveau en levensgeluk. Met als gezamenlijk doel: werken aan een gezond en veilig Fryslân.