depressie-handen-vasthouden

Aan de slag met depressiepreventie? Bekijk de mogelijkheden voor gemeenten om depressie onder inwoners te voorkomen. Naast concrete voorbeelden van beleidsdoelen en een integrale aanpak komen de financiering, uitvoering en evaluatie van lokaal depressiebeleid aan bod.

Coronavirus en depressie

De coronacrisis kan van invloed zijn op de mentale gezondheid. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ontwikkelde in samenwerking met thema-instituten, het LCILandelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel RIVM) en de Wetenschappelijke Adviesraad Corona Gedragsunit van het RIVM verschillende leefstijladviezen in tijden van het coronavirus. Bekijk de adviezen voor mentale gezondheid.

Actueel

  • Opiniestuk: mensen met een licht verstandelijke beperking vormen een risicogroep voor verslavings- en psychische problematiek (Zorgenwelzijn.nl, juni 2020).
  • Het Trimbos-instituut en GGZGeestelijke gezondheidszorg Oost Brabant ontwikkelen samen met jongeren en hulpverleners de mobiele appapplication (app) Application is een kant en klaar programma waarmee digitale apparatuur bepaalde functies kan vervullen. Boost My Mood voor jongeren met depressieve klachten (ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, juni 2020).
  • Actuele cijfers van onderzoek naar welbevinden, leefstijl en middelengebruik onder Nederlanders tijdens de coronacrisis (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, juni 2020).

Werken aan depressiepreventie

Stappen die kunnen helpen Direct naar
Stel het belang van lokaal beleid vast aan de hand van cijfers en feiten over depressie en houd rekening met het landelijk kader. Cijfers en feiten
Landelijk kader
Formuleer aandachtspunten voor beleid door de vorige beleidsperiode te evalueren en de lokale problemen en mogelijkheden voor een integrale aanpak te inventariseren. Lokale probleemanalyse
Een integrale aanpak
Formuleer doelen die haalbaar en meetbaar zijn. Ga na hoe de doelen kunnen bijdragen aan die van andere beleidsterreinen of gemeentelijke ambities. Doelstellingen
Maak voldoende capaciteit en budget vrij voor de uitvoering en evaluatie. Financiering
Kies interventies van goede kwaliteit, die gericht zijn op meerdere pijlers in de integrale aanpak. Een integrale aanpak Interventieoverzicht
Organiseer de uitvoering in samenwerking met partijen (publiek en privaat) en andere sectoren. Samenwerken
Monitor en evalueer uw beleid vanaf het begin om tussentijds bij te sturen en nieuw beleid te maken. Evalueren

Contact

Factsheets

Dit themadeel is samengesteld door het Trimbos-instituut, in samenwerking met verschillende partners (over de Handreiking Gezonde Gemeente).