Minder gezondheidsincidenten

Drugsgebruik op evenementen kan leiden tot acute gezondheidsincidenten. Zo’n incident kan veroorzaakt worden door overdosering, vervuilde drugs of het combineren van verschillende drugs of drugs met alcohol. Persoonlijke kenmerken en fysieke omstandigheden kunnen elk middelengebruik risicovol maken. Investeren in maatregelen die de kans op acute gezondheidsincidenten door drugs kunnen verkleinen, voorkomt druk op zorgverleners. 

Minder overlast en onveiligheid

Met preventief drugsbeleid bevordert de gemeente een veilige leefomgeving. Onder invloed reageren mensen anders dan normaal hetgeen tot agressie, geweld en overlast kan leiden of dit kan versterken. Ook kunnen mensen onder invloed zichzelf en anderen in gevaar brengen als ze aan het verkeer deelnemen. De meeste overlast en onveiligheid wordt veroorzaakt door alcoholgebruik of door een combinatie van alcohol met drugs. 

Minder druk op zorgsysteem

Gebruik van drugs kan op de lange termijn gevolgen hebben voor de geestelijk en fysieke gezondheid en verslavingsproblemen met zich meebrengen. Het risico op verslaving verschilt per drug: sommige drugs (zoals heroïne en GHBgammahydroxybutyraat (GHB) GHB is middel met een verdovende werking. Het werd vroeger gebruikt als narcosemiddel bij operaties, maar nu als partydrug. ) zijn snel verslavend, andere drugs (zoals ecstasy) hebben dat effect veel minder, al zijn er wel mensen die uitgaan zonder ecstasy niet leuk meer vinden. Ook de lichamelijke problemen verschillen per middel. Zo kan het snuiven van cocaïne op den duur het neusslijmvlies beschadigen en vergroot het injecteren van drugs het risico op infectieziekten. Een op de vijf gebruikers van cannabis, de meest gebruikte drug in Nederland, kan als riskant gebruiker worden aangemerkt. Voorkomen van riskant middelengebruik vermindert het beroep dat wordt gedaan op het zorgsysteem.

Minder arbeids- en schoolverzuim

Effecten van drugsgebruik als concentratieproblemen, psychische problemen en verslaving hebben een effect op de mentaal en cognitief functioneren en daarmee op ziekteverzuim, arbeidsproductiviteit en schoolprestaties. De relatie tussen drugsgebruik en productiviteitsverlies is echter niet in kaart gebracht. Wel is bekend dat het aantal verloren arbeidsdagen in Nederland door alcoholgebruik wordt geschat op 7,5 miljoen. Frequent cannabisgebruik is bij scholieren een risicofactor voor spijbelen, geringe schoolmotivatie, verminderde schoolprestaties en uitval. Preventief drugsbeleid draagt zowel bij aan het voorkomen van economische schade als talentverlies.