Door roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken, kan de gezondheid van een grote groep Nederlanders verbeteren. De Rijksoverheid heeft daarom een Nationaal Preventieakkoord afgesloten, waarin afspraken staan over de aanpak van deze leefstijlthema's. Het akkoord is getekend door meer dan 70 organisaties. Bekijk het volledige Nationaal Preventieakkoord voor roken, overgewicht en alcohol met de maatregelen per thema.  

Wegwijzers

Wilt u als gemeente aan de slag met een lokaal preventieakkoord? Voor elk van de drie thema's, roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik, biedt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een wegwijzer naar beschikbare cijfers, kennis en instrumenten om uw uitvoeringsprogramma vorm te geven.  De wegwijzers over overgewicht, roken en problematisch alcoholgebruik vindt u hieronder.

overgewicht

Overgewicht

Cijfers, kennis en instrumenten voor een lokale uitvoering van het preventieakkoord

Alcohol

Alcohol

Cijfers, kennis en instrumenten voor een lokale uitvoering van het preventieakkoord

Tabak

Roken

Cijfers, kennis en instrumenten voor een lokale uitvoering van het preventieakkoord

Doorvertaling naar lokaal preventieakkoord

Als gemeente kunt u aan de slag met kennis, producten en diensten van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voor de doorvertaling van het Nationaal Preventieakkoord naar een lokale aanpak. Maak bijvoorbeeld gebruik van de nieuwe Wat werkt dossiers roken en alcohol bij jongeren, de integrale aanpak voor roken, overgewicht en alcohol en de overzichten van erkende interventies per thema. Bekijk ook de voorbeelden van lokale preventieakkoorden van andere gemeenten, zoals gemeente Rotterdam en gemeente Nijmegen. 

VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten biedt ook ondersteuning bij de ontwikkeling van een lokale preventieakkoorden.

Wat werkt dossiers 

De Wat werkt dossiers van het RIVM en Trimbos-instituut helpen u om lokaal de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord concreet om te zetten in activiteiten die werken voor de thema’s alcoholgebruik en roken bij jongeren en alcoholgebruik bij ouderen. In de dossiers vindt u ook praktische handvatten om zelf effectief aan de slag te gaan. In de Wat werkt dossiers jongeren en alcohol, ouderen en alcohol  en jongeren en roken staan maatregelen die bijdragen aan een gezonde omgeving, waarin jongeren niet beginnen met roken en waarin jongeren en ouderen bewust omgaan met alcohol. Naast wat werkt, vindt u ook maatregelen waarvan bewezen is dat ze niet werken.

Integrale aanpak roken, overgewicht en alcohol

Met welk thema u ook aan de slag gaat: met een integrale aanpak vergroot u de kans op positieve resultaten. Bij een integrale aanpak zet u in op meerdere pijlers tegelijk. Het gaat dan om voorlichting en educatie, de fysieke en sociale omgeving, signaleren en ondersteuning en regelgeving en handhaving. Lees meer over de integrale aanpak van rokenovergewicht en alcohol voor verschillende doelgroepen.

Interventieoverzichten 

Op Loketgezondleven.nl vindt u erkende leefstijlinterventies die in Nederland beschikbaar zijn. Voor onder meer de thema’s rokenovergewicht en alcohol hebben we interventieoverzichten gemaakt. Meer informatie over het kiezen van interventies en activiteiten vindt u in de Handreiking Gezonde Gemeente.

Voortgang preventieakkoord

De meer dan 70 partijen die eind 2018 het Nationaal Preventieakkoord hebben afgesloten, zijn in 2019 met het overgrote deel van de afspraken aan de slag gegaan. Dat concludeert RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in de eerste voortgangsrapportage over het Nationaal Preventieakkoord.


Bekijk ook de interactieve landkaart van VNGVereniging van Nederlandse Gemeenten voor een overzicht van gemeenten die een lokaal of regionaal preventieakkoord verkennen, voorbereiden of hebben afgerond.

Ondersteuningsteam Lokale Preventieakkoorden

Het ondersteuningsteam Lokale Preventieakkoorden van de VNG beantwoordt uw vragen over lokale preventieakkoorden. U kunt ook lokale ondersteuning van experts aanvragen. Bijvoorbeeld voor procesbegeleiding, faciliteren van bijeenkomsten, het meedenken over een integrale aanpak of meelezen met teksten. Het ondersteuningsteam werkt samen met het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, PharosPharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. , Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGGJongeren Op Gezond Gewicht ), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Alles is Gezondheid.

Meer informatie