Personen en een hond wandelen in een bos

Werkt uw gemeente aan een plan van aanpak vanuit GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord)? En wilt u in korte tijd veel informatie verzamelen en inspiratie opdoen rond werken aan gezonde leefstijl van inwoners in uw gemeente? Kijk dan het webinar terug dat VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) op 14 september 2023 organiseerden voor beleidsmakers en -adviseurs bij gemeenten en GGD'en. Daarin staat de kennis en expertise van de kennispartijen rond de thema's overgewicht, middelengebruik en bewegen in de spotlight. Ook hoort per sessie een praktijkverhaal van een of twee gemeentes. 

Programma

 • 7:55 minuten - Hanneke Lakenvelt  (RIVM) over de Aanpak Gezonde Gemeente. U hoort hoe u integraal aan de slag kunt gaan met verschillende leefstijlthema’s.  
 • 26:10 minuten - Deelsessie 1: Overgewicht kinderen en volwassenen
  - Valérie Klostermann, senior projectmanager (Voedingscentrum) en Linda Schonewille, manager gezonde omgeving (JOGG JOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst (JOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst)) laten zien hoe u als gemeente aan de slag kunt met een gezondere eetomgeving. Karin de Jager, senior beleidsadviseur gezondheid (gemeente Rotterdam) deelt haar ervaringen rond beleid, praktijk en het belang van de City Deal.  
  - Claudia Bolleurs, programmamanager (Partnerschap Overgewicht Nederland, PON) en Erwin Raedts, adviseur (JOGG Noord-Brabant), nemen u mee in wat een netwerkaanpak overgewicht en obesitas inhoudt in de praktijk en wat dit voor voor investering vergt van gemeenten. Gemeente ’s Hertogenbosch deelt praktijkervaringen.   
 • 1:47:20 minuten - Deelsessie 2: Middelengebruik en vroegsignalering alcohol 
  - Patrick van Iperen, adviseur drugs, alcohol & gemeenten (Trimbos-instituut) informeert u over middelengebruik in het algemeen en passende interventies. Ook vertelt hij over Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). Daarna vertelt Karin Kleinherenbrink, projectleider OKO (gemeente Hardenberg) over hun lokale OKO aanpak. 
  - Tamara de Bruijn, projectleider preventieakkoord vroegsignalering alcohol (Verslavingskunde Nederland) gaat in op de beoogde resultaten van GALA en wat er met vroegsignalering voorkomen kan worden rond alcoholproblematiek. Ook deelt ze hoe gemeenten (samen met onder andere verslavingszorg) kunnen inzetten op een netwerk rond vroegsignalering.  
 • 3:00:21 minuten - Deelsessie 3: In beweging komen en blijven
  Ellen Kemler, onderzoeker, en Victor Zuidema, senior consultant (VeiligheidNL) en Yannick de Korte, specialist beweeggedrag (Kenniscentrum Sport & Bewegen) geven een gezamenlijke presentatie, waarbij Dean Wolters, manager (Ecsplore) een praktijkvoorbeeld toelicht. Aan bod komt het belang van bewegen, motieven en belemmeringen om te bewegen en de uitdagingen om in beweging te blijven. De focus ligt op mensen in beweging krijgen en houden, door te faciliteren en stimuleren en sportverzuim en sporttuitval te voorkomen. 

Bekijk het webinar knop

Meer weten of advies aanvragen?

Wilt u hulp bij uw lokale gezondheidsvraagstuk? Het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) advies op maat en ondersteunt gemeenten en GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)'en bij de aanpak van lokale gezondheidsvraagstukken en bij het kiezen,  implementeren, verbeteren of aanpassen van erkende intenties. Lees meer over advies op maat en neem contact met ons op!