Met behulp van feiten en cijfers onderbouwt u uw beleid en kunt u uw beleidsfocus en doelgroepen bepalen. 

Huidige situatie alcoholgebruik

Ruim 80 procent van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder drinkt alcohol (NDM 2016). De Gezondheidsraad adviseert mensen uit het oogpunt van volksgezondheid geen alcohol te drinken, of in elk geval niet meer dan 1 glas per dag. Bijna 40% houdt zich daaraan. Bijna 9% van de volwassenen drinkt echter overmatig: 10 procent van de mannen drinkt meer dan 21 glazen per week en bijna 7,5% van de vrouwen meer dan 14. De overmatige drinkers zitten vooral in de leeftijdsgroep van 20 tot 30 jaar. Daarna neemt het overmatig drinken af om tussen de 50 en 65 jaar weer te stijgen, vooral bij vrouwen. Van de scholieren tot 16 jaar drinkt een kwart regelmatig en bijna 20% drinkt dan veel: meer dan 5 glazen per gelegenheid. Dit zijn vaker VMBOVoorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) -b en VMBO-t scholieren dan leerlingen van het VWO. In 2015 werden 931 jongeren tot 18 jaar na overmatig alcoholgebruik opgenomen in een ziekenhuis. Van de verkeersslachtoffers in Nederland was in 2013 een op de vijf het directe gevolg van alcohol in het verkeer. Het ging in 2013 naar schatting om 90 tot 135 doden en tussen de circa 2000 en 4500 ernstig gewonden (NDM 2016). Bron: volksgezondheidenzorg.info

Risicogroepen alcoholgebruik

Jongeren zijn de belangrijkste risicogroep voor alcoholgebruik. Alcohol kan kinderen schaden in hun ontwikkeling en hersenschade veroorzaken. Bovendien: hoe eerder jongeren beginnen, hoe groter de kans op alcoholproblemen op latere leeftijd. In de zorg (residentiele jeugdzorg zorg en justitiële jeugdinrichtingen) bevinden zich kwetsbare jongeren [1] en onder jongeren en jongvolwassenen die uitgaan (NDM 2016) zijn degenen te vinden die het meest drinken. Tot de overige risicogroepen behoren kinderen van verslaafde ouders, zwangere vrouwen, mensen met depressie of stemmingsstoornissen en 55-plussers.

Lees meer:

Trends in alcoholgebruik

De laatste jaren (sinds 2003) is er een daling in het alcoholgebruik onder jongeren tussen de 12 tot en met 16 jaar: minder jongeren hebben ervaring met alcohol, minder jongeren drinken regelmatig en minder jongeren dronken in de afgelopen maand meer dan vijf glazen alcohol bij één gelegenheid. Maar als jongeren eenmaal drinken, drinken ze onverminderd veel (bingen/overmatige drinkers). Bron: volksgezondheidenzorg.info

Gevolgen van alcoholgebruik

Elk alcoholgebruik is ongezond voor kinderen en jongeren die nog in ontwikkeling zijn. Zij zijn extra kwetsbaar voor de gevolgen van alcohol. Bij volwassenen is het drinken (van meer dan een glas per dag) schadelijk voor bijna alle organen en er wordt steeds meer bekend over de relatie tussen alcohol en verschillende vormen van kanker. Slecht slapen, somberheid en depressie zijn gerelateerd aan alcoholgebruik. Sociale relaties kunnen onder druk komen te staan: relatie- en familieproblemen, opvoedingsproblemen en verwaarlozing, huiselijk geweld. Van kinderen van verslaafde ouders is het bekend dat zij een verhoogd risico lopen om zelf ook een verslaving te ontwikkelen. Daarnaast zijn de maatschappelijke kosten van alcoholgebruik aanzienlijk. De netto kosten van aan alcohol gerelateerde gezondheidszorg, verlies aan productiviteit, inzet van politie en justitie, verkeersongevallen en verslavingszorg, bedragen in Nederland naar schatting tussen de 2,3 en 2,9 miljard euro per jaar. Bron: volksgezondheidenzorg.infoAlcohol en kanker en Maatschappelijke kosten-batenanalyse van beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen

Oorzaken van alcoholgebruik

Belangrijke redenen waarom mensen drinken zijn:

  • omgevingsfactoren zoals beschikbaarheid van alcohol, mate van toezicht en sociale controle en de maatschappelijke norm
  • persoonlijke kenmerken van de drinker, zoals intentie, leefomstandigheden en verslavingsgevoeligheid
  • de kenmerken van alcohol waaronder het (meestal gewenste) effect dat mensen er ‘losser’ van worden en minder remmingen ervaren en de verslavende werking

Alcoholgebruik en andere leefstijlfactoren

Alcoholgebruik hangt samen met andere leefstijl gerelateerde risicofactoren zoals roken en overgewicht. Bijna 2 procent van de 25-plussers valt zowel in de categorie ‘dagelijks roken’ als ‘zwaar drinken’ (mannen die minstens een keer per week meer 6 dan glazen drinken, vrouwen meer dan vier). De relatie tussen overgewicht en zwaar drinken komt nog vaker voor: bij 3,5 procent van de 25-plussers. Lees meer over alcoholgebruik en de combinatie met roken en overgewicht op Volksgezondheidenzorg.info