Foto: Gezondeschool.nl, Marieke Duijsters fotografie

Het themadeel seksuele gezondheid biedt gemeenten informatie en handvatten om beleid te ontwikkelen voor seksuele gezondheid. Bekijk de actuele publicaties op het gebied van seksuele gezondheid of ga direct aan de slag met onderstaand stappenplan. Bekijk ook de praktijkvoorbeelden van andere gemeenten.

Actueel

Stappenplan voor beleid seksuele gezondheid

Stappen Direct naar
Stel het belang van lokaal beleid vast aan de hand van cijfers en feiten over seksuele gezondheid en houd rekening met het landelijke beleid Cijfers en feiten
Wetgeving en beleid
Formuleer aandachtspunten voor beleid door de vorige beleidsperiode te evalueren en verken de lokale problemen en mogelijkheden voor een integrale aanpak Agendasetting
Lokale probleemanalyse
Integrale aanpak
Formuleer lokale doelen die haalbaar en meetbaar zijn. Zoek haakjes met lopend beleid of gemeentelijke ambities Doelstellingen formuleren

 

Maak voldoende capaciteit en financiering vrij voor de uitvoering en evaluatie Financiering
Regie en coördinatie
Kies interventies van goede kwaliteit, die gericht zijn op meerdere pijlers in de integrale aanpak Integrale aanpak
Interventieoverzicht
Organiseer de uitvoering in samenwerking met partijen (publiek en privaat) en andere sectoren.  Samenwerken
Monitor en evalueer uw beleid vanaf het begin, stuur tussentijds bij en pas beleid aan Evalueren

Succesfactoren beleid

Lees meer over de algemene succesfactoren die voor beleid van belang zijn:

Voorbeelden seksuele gezondheid

Bekijk verschillende voorbeelden over het voorbereiden, maken en uitvoeren van beleid op seksuele gezondheid.

Meer informatie

Dit themadeel wordt actueel gehouden door Rutgers en SoaSeksueel overdraagbare aandoeningen AidsAcquired immune deficiency syndrome (aids) Nederland, in samenwerking met partners (over de Handreiking).