twee jongeren op straat


Met het stappenplan en de informatie in dit themadeel kunnen gemeenten inzetten op een betere seksuele gezondheid van hun burgers.

Actueel

Beleid voor seksuele gezondheid met effect

Direct inspiratie voor beleid? Hier vindt u praktijkvoorbeelden voor beleid en uitvoering.

Stappen Direct naar
Stel het belang van lokaal beleid vast aan de hand van cijfers en feiten over seksuele gezondheid en houd rekening met het landelijke beleid Cijfers en feiten
Wetgeving en beleid
Formuleer aandachtspunten voor beleid door de vorige beleidsperiode te evalueren en verken de lokale problemen en mogelijkheden voor een integrale aanpak Agendasetting
Lokale probleemanalyse
Integrale aanpak
Formuleer lokale doelen die haalbaar en meetbaar zijn. Zoek haakjes met lopend beleid of gemeentelijke ambities Doelstellingen formuleren

 

Maak voldoende capaciteit en financiering vrij voor de uitvoering en evaluatie Financiering
Regie en coördinatie
Kies interventies van goede kwaliteit, die gericht zijn op meerdere pijlers in de integrale aanpak Integrale aanpak
Interventieoverzicht
Organiseer de uitvoering in samenwerking met partijen (publiek en privaat) en andere sectoren.  Samenwerken
Monitor en evalueer uw beleid vanaf het begin, stuur tussentijds bij en pas beleid aan Evalueren

Vluchtelingen en seksuele gezondheid

In het themadossier vluchtelingen leest u meer over deze doelgroep en seksuele gezondheid

Succesfactoren

Lees meer over de algemene succesfactoren die voor beleid van belang zijn: DraagvlakBurgerparticipatie en Gemeentelijke Regie.

Ervaringsverhaal GGD Gelderland-Midden

twee jonge mensen liggend in het gras

Ervaringsverhaal GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Gelderland-Midden

"Aan de slag met seksuele gezondheid is pure winst"
Seksueel geweld, ongeplande zwangerschappen en soaSeksueel overdraagbare aandoeningen-infecties hebben grote maatschappelijke gevolgen. GGD Gelderland-Midden en ketenpartners overtuigden 13 van de 16 gemeenten in hun regio om seksuele gezondheid als speerpunt in beleid op te nemen. Lees hoe GGD Gelderland-Midden dit met de gemeenten oppakte met hulp van de Handreiking Gezonde Gemeente.

Contact of vragen?

Dit themadeel wordt actueel gehouden door Rutgers en SoaSeksueel overdraagbare aandoeningen AidsAcquired immune deficiency syndrome (aids) Nederland, in samenwerking met partners (over de Handreiking).