U bent hier

Seksuele gezondheid

Met het stappenplan en de informatie in dit themadeel kunnen gemeenten inzetten op een betere seksuele gezondheid van hun burgers.

Beleid voor seksuele gezondheid met effect

Direct inspiratie voor beleid? Hier vindt u praktijkvoorbeelden voor beleid en uitvoering.
 
 
Stappen Direct naar
Stel het belang van lokaal beleid vast aan de hand van cijfers en feiten over seksuele gezondheid en houd rekening met het landelijke beleid Cijfers en feiten

Wetgeving en beleid

Formuleer aandachtspunten voor beleid door de vorige beleidsperiode te evalueren en verken de lokale problemen en mogelijkheden voor een integrale aanpak Agendasetting

Lokale probleemanalyse

Integrale aanpak

Formuleer lokale doelen die haalbaar en meetbaar zijn. Zoek haakjes met lopend beleid of gemeentelijke ambities Doelstellingen formuleren

 

Maak voldoende capaciteit en financiering vrij voor de uitvoering en evaluatie Financiering

Regie en coördinatie

Kies interventies van goede kwaliteit, die gericht zijn op meerdere pijlers in de integrale aanpak Integrale aanpak

Interventieoverzicht

Organiseer de uitvoering in samenwerking met partijen (publiek en privaat) en andere sectoren.  Samenwerken
Monitor en evalueer uw beleid vanaf het begin, stuur tussentijds bij en pas beleid aan Evalueren

Vluchtelingen en seksuele gezondheid

In het themadossier vluchtelingen leest u meer over deze doelgroep en seksuele gezondheid

Succesfactoren

Lees meer over de algemene succesfactoren die voor beleid van belang zijn: DraagvlakBurgerparticipatie en Gemeentelijke Regie.

Ervaringsverhaal GGD Gelderland-Midden

Aan de slag met seksuele gezondheid is pure winst

Seksueel geweld, ongeplande zwangerschappen en soa-infecties hebben grote maatschappelijke gevolgen. GGD Gelderland-Midden en ketenpartners overtuigden 13 van de 16 gemeenten in hun regio om seksuele gezondheid als speerpunt in beleid op te nemen. Lees hoe GGD Gelderland-Midden dit met de gemeenten oppakte met hulp van de Handreiking Gezonde Gemeente.

Contact of vragen?

Dit themadeel wordt actueel gehouden door Rutgers en Soa Aids Nederland, in samenwerking met partners (over de Handreiking). Laatste herziening november 2017. 

Factsheet  

factsheet seksuele gezondheid (met teller)

Samenvatting van het themadeel seksuele gezondheid

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer