Openbare dronkenschap en verstoring openbare orde

Het Wetboek van Strafrecht regelt in artikel 453 de strafbaarheid van openbare dronkenschap. Artikel 426 regelt de strafbaarheid van dronkenschap als er sprake is van verstoring van de openbare orde. De politie treedt op tegen openbare dronkenschap, al dan niet in relatie tot de verstoring van de openbare orde.

Halt-straffen

Halt straffen kunnen in sommige gevallen worden opgelegd als alternatieve straf voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die zich schuldig hebben gemaakt aan een overtreding of misdrijf. Ook openbare dronkenschap of het in bezit hebben van alcohol door een minderjarige jongere (artikel 45 DHW) komen hiervoor in aanmerking. De Halt-interventie bestaat uit een pedagogische maatregel waarin ook een interventie voor de ouders is opgenomen.

Doortappen

Artikel 252 van het Wetboek van Strafrecht verbiedt dat drank wordt verkocht of toegediend aan dronken personen, dat kinderen onder de 16 jaar dronken worden gevoerd, of dat iemand door geweld of bedreiging wordt gedwongen alcohol te drinken.

Alcoholreclame: niet tussen 6 en 21 uur

Er is in verschillende onderzoeken een verband aangetoond tussen blootstelling aan alcoholreclame en een vergrote kans dat jongeren starten met alcohol drinken of meer alcohol gaan drinken (Burton et al., 2017; de Wit et al., 2016; Jernigan, Noel, Landon, Thornton, & Lobstein, 2017). De Mediawet 2008 verbiedt om die reden alcoholreclame op radio en televisie tussen 6.00 uur ’s morgens en 21.00 uur ’s avonds. Het Commissariaat voor de media ziet toe op de naleving van deze wet. Gemeenten kunnen met behulp van de DHWDrank- en Horecawet  zelf ook alcoholreclame aan banden leggen door het verbieden van alcoholpromoties en happy hours in de horeca én ze kunnen via de APVAlgemene Plaatselijke Verordening (APV)  reclame via billboards in bijvoorbeeld bushokjes reguleren of beperken. Lees meer over alcoholmarketing op eucam.nl

Rijden onder invloed

De Wegenverkeerswet 1994 stelt regels aan het maximum bloedalcoholgehalte in relatie tot het besturen van een voertuig (artikel 8, lid 2):

  • 0,2 milligram alcohol per milliliter bloed voor beginnende bestuurders (tijdens de eerste vijf jaar na het behalen van het rijbewijs).
  • 0,5 milligram alcohol per milliliter bloed voor overige bestuurders.

Het handhaven van de Wegenverkeerswet is een belangrijke interventie om het rijden onder invloed tegen te gaan, bijvoorbeeld na het uitgaan of na evenementen of sportwedstrijden.

Middelenonderzoek als strafverzwaring bij geweldplegers

Sinds 1 januari 2017 kunnen verdachten van geweldsmisdrijven op grond van het  Besluit middelenonderzoek bij geweldplegers verplicht worden tot een alcoholtest of een drugstest. De politie mag de test niet standaard uitvoeren, er moeten aanwijzingen zijn dat het geweld onder invloed is gepleegd. De straf kan zwaarder uitvallen als uit de test blijkt dat de dader tijdens het geweld onder invloed waren van alcohol of drugs.

Lees meer: