Een gezonde jeugd begint bij de omgeving van het kind

Een gezonde jeugd begint bij de omgeving van een kind. Daarom focussen wij ons niet op het kind zelf, maar op de omgeving van het kind. Op wat thuis de norm is als het gaat om groente eten en wat ze in hun trommeltje mee naar school krijgen; of ze wel genoeg bewegen; wat ze zien in de media en of er ook iets gezonds te vinden is op het menu van de lokale sportkantine.

Een gezonde omgeving creëer je alleen door als gemeente in te zetten op een onderbouwde integrale methodiek, de zogeheten JOGG-aanpak. Hiermee leg je als gemeente lokaal de focus op duurzame activiteiten en samenwerkingen in de wijk zelf. Zo maken de inwoners van de gemeente zelf het verschil. In meer dan 135 gemeenten door heel Nederland maken onze JOGGJongeren Op Gezond Gewicht -regisseurs het verschil. Zij zorgen voor meer draagvlak in de lokale politiek, bevorderen publiek-private samenwerkingen en rollen campagnes uit die allemaal bijdragen aan hetzelfde doel: om gezond eten en genoeg bewegen de normaalste zaak van de wereld te maken.

De JOGG-aanpak is gebaseerd op inzichten van het succesvolle Franse EPODE. Al sinds 2010 werkt Jongeren Op Gezond Gewicht samen met deelnemende gemeenten aan het verbeteren van de JOGG-aanpak. Inzichten uit de praktijk en verschillende onderzoeken hebben ertoe geleid dat de aanpak zich heeft ontwikkeld tot een gedegen methodiek. Echt maatwerk zou je het kunnen noemen.

De omgeving van jongeren opnieuw vormgeven doen we samen. Landelijk werken we met een groot aantal betrokken partners.

Werkt de JOGG-aanpak?

Factsheet Werkt de JOGG-aanpak?

Onlangs concludeerde het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dat in JOGGJongeren Op Gezond Gewicht -buurten, waar de JOGG-aanpak al vier jaar bestaat, het gemeten percentage kinderen en jongeren met overgewicht 9 procent lager ligt dan in andere buurten. De gegevens en resultaten van dit onderzoek naar de invloed van de JOGG-aanpak op het overgewicht en beweeggedrag bij kinderen en jongeren tussen de 2 en 19 jaar leest u in de factsheet Werkt de JOGG-aanpak?

De JOGG-aanpak steunt op vijf pijlers

Gemeenten maken met de JOGGJongeren Op Gezond Gewicht -aanpak werk van belangrijke voorwaarden (vijf pijlers). Samen met lokale themacampagnes bieden zij een sterke basis voor een lokale aanpak op maat.

  • Politiek-bestuurlijk draagvlak: een integrale aanpak is alleen effectief als er sprake is van politiek-bestuurlijk draagvlak: zowel het college van B&W, de raad, maar ook beleidsmakers uit verschillende beleidsterreinen zijn enthousiast en betrokken.
  • Publiek-Private Samenwerking (PPSPubliek-private samenwerking (PPS) ): het bedrijfsleven heeft een grote impact op de leefomgeving van kinderen. Publiek-private samenwerking zorgt ervoor dat er in de gemeente een duurzame verandering teweeg wordt gebracht.
  • Gedeeld eigenaarschap: de vraag wat mensen zélf willen veranderen in hun dagelijks leven is cruciaal als het gaat om het creëren van een gezonde leefstijl. Zij weten als geen ander welke barrières en kansen er in hun gezin, wijk, dorp of stad zijn om gezonder te leven. Door gedeeld eigenaarschap wordt de JOGG-aanpak vormgegeven samen met buurtbewoners, ouders én jongeren. Een veel gebruikte methodiek om drijfveren bij de doelgroep te herkennen en ze om te zetten naar een effectieve aanpak is sociale marketing.
  • Monitoring en Evaluatie: de JOGG-aanpak is een lerende aanpak op maat. Door monitoring en evaluatie stuur je lokaal bij, zet je energie in waar dit het meest nodig is en zie je snel of je op de goede weg zit.
  • Verbinding Preventie en Zorg: de verbinding van preventie en zorg creëert een krachtige samenwerking waardoor professionals op alle preventieniveaus elkaar beter weten te vinden en het kind met overgewicht het meest efficiënt wordt geholpen.

Lees meer over bestuurlijk draagvlak, sociale marketing, evaluatie en de verbinding preventie en zorg.

Thema-campagnes, Programma's en initiatieven van JOGGJongeren Op Gezond Gewicht

Met de drie thema-campagnes ‘Groente... zet je tanden erin!’, ‘Drink Water’ en ‘Gratis Bewegen, gewoon doen!’ maken gemeenten gezond weer aantrekkelijk voor kinderen. Het thema slaap volgt nog.

Met het programma zoals ‘Team:Fit - gezondere sportkantine’ en initiatieven: ‘Gezonde Werkvloer’ en ‘The Daily Mile’ is de gezonde keuze de voor de hand liggende keuze. JOGG stimuleert ook actief het programma van de Gezonde School en zet zich zelf door middel van het Akkoord gezonde voeding op scholen in voor een gezonder voedingsaanbod op scholen.

JOGG-gemeenten

Steeds meer gemeenten maken gebruik van de JOGG-aanpak. Eén derde van de Nederlandse gemeenten zet zich lokaal al in voor de gezonde omgeving. In dit overzicht zie je welke gemeenten er al meedoen. De JOGG-gemeenten helpen elkaar, wisselen kennis en ervaring uit en versterken elkaar.

Om aan de slag te gaan met de JOGG-aanpak sluit een gemeente een samenwerkingsovereenkomst af met JOGG. Hierin wordt vastgelegd dat de gemeente de JOGG-aanpak gaat inzetten en dat Jongeren Op Gezond Gewicht hierbij ondersteuning biedt. De gemeente stelt voor minstens 16 uur per week een JOGG-regisseur aan en maakt 4 uur vrij bij een beleidsmedewerker. Om gebruik te kunnen maken van het ondersteuningsaanbod van JOGG, bestaande uit advies, kennis, materialen, trainingen en een breed netwerk, betaalt een gemeente aan JOGG een jaarlijkse fee.