Minder chronische aandoeningen

Inzet op overgewicht helpt tegen gezondheidsproblemen van de burgers. Overgewicht en obesitas kunnen leiden tot chronische aandoeningen, zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, kanker, gewrichtsklachten en psychische klachten [1]. Lees verder over gezondheidsgevolgen van overgewicht en obesitas en de samenhang met ziekten.

Verbeterde psychische gezondheid

Mensen met overgewicht hebben meer te maken met stigmatisering en lopen meer kans op psychische en psychosociale problemen als eenzaamheid, verdriet en gespannenheid. Mensen met ernstig overgewicht zijn ook vaker depressief. Dikke kinderen hebben meer kans op een lage zelfwaardering en daarmee samenhangende psychosociale problemen [1]. Lees ook het artikel van De Monitor ‘Overgewicht is absoluut een epidemie’.

Minder beperkingen en arbeidsongeschiktheid

(Ernstig) overgewicht heeft maatschappelijke en economische gevolgen. Het aantal ongezonde levensjaren (doorgebracht met ziekte en beperkingen) als gevolg van overgewicht vergroot immers ook de maatschappelijke kosten. Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten door arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim en kosten in de gezondheidszorg [2] [3] [4] [5].

Lagere kosten voor de gezondheidszorg

Obesitas (ernstig overgewicht) vormt de duurste aandoening voor de gezondheidszorg en voor overheden. Naar schatting wordt in Nederland jaarlijks een bedrag van €505,4 miljoen besteed aan de directe gevolgen van ernstig overgewicht. De indirecte kosten als gevolg van overgewicht worden in Nederland geschat op €2 miljard per jaar [2] [6].

Lagere druk op zorg

Inzet op de preventie van overgewicht draagt bij aan een lagere druk op zorg. Behandeling en begeleiding van burgers met (ernstig) overgewicht betreffen vaak langdurige, intensieve trajecten. Lees meer op Volksgezondheidsenzorg. Lees ook het artikel van De Monitor ‘Overgewicht is absoluut een epidemie’.

Referenties en bronnen

Referenties

  1. Kent S, Fusco F, Gray A, Jebb SA, Cairns BJ, Mihaylova B. Body mass index and healthcare costs: a systematic literature review of individual participant data studies. 2017.
  2. van Duijvenbode DC, Hoozemans MJ, Van Poppel MN, Proper KI. The relationship between overweight and obesity, and sick leave: a systematic review. 2009.
  3. Dee A, Kearns K, O’Neill C, Sharp L, Staines A, O’Dwyer V, et al. The direct and indirect costs of both overweight and obesity: a systematic review. 2014.

Bronnen

  1. Kennisdossier Overgewicht Gezond In...
  2. How the world could better fight obesity, Report McKinsey Global Institute, november 2014
  3. Overgewicht wordt grootste kostenpost zorg, 2011 McKinsey