Het effectief bevorderen van seksuele gezondheid vraagt om een integrale aanpak. Dat betekent dat u zich samen met uiteenlopende beleidsterreinen en partnerorganisaties richt op de verschillende factoren die van invloed zijn op seksuele ongezondheid. Zo worden verschillende soorten maatregelen en interventies in samenhang ingezet voor diverse doelgroepen en hun omgeving. Om lokaal deze aanpak vorm te geven kunt u de pijlers voor een integrale aanpak gebruiken. Per pijler vindt u mogelijkheden om deze concreet in te vullen.

Integrale aanpak in het kort

Pijler Voorlichting en educatie

Met voorlichting en educatie stimuleert u de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor seksueel gezond gedrag. Dit kan bijvoorbeeld op school. Zo zijn er effectieve lespakketten gericht op de seksuele en relationele ontwikkeling van de jeugd en divers educatief aanbod op het gebied van (seksuele) weerbaarheid.

Bewustwording vraagt om herhaling. Het is dus belangrijk om regelmatig op het onderwerp terug te komen, ook vanwege de lange termijn die nodig is om gedrag te veranderen.

Pijler Signalering, advies en ondersteuning

Problemen met seksuele gezondheid zijn niet altijd direct zichtbaar, terwijl vroegtijdige signalering belangrijk is om schade aan de gezondheid te beperken. Bijvoorbeeld door deskundigheidsbevordering onder jongerenwerkers en docenten in het ROCRegionaal opleidingscentrum  of Sense-spreekuren in de regio voor jongeren tot en met 24 jaar. Met opvang en ondersteuning kan een gemeente problemen of herhaling voorkomen. Bijvoorbeeld in de vorm van trainingen voor slachtoffers van seksueel geweld, opvangprogramma's voor jonge ouders of preventieve counseling voor mensen die een soaSeksueel overdraagbare aandoeningen hebben opgelopen. 

Pijler Fysieke en sociale omgeving

De fysieke en sociale omgeving spelen beide een belangrijke rol bij seksuele gezondheid. De fysieke omgeving kunt u verbeteren met bijvoorbeeld goede verlichting, toezicht en condoomautomaten. De sociale omgeving kunt u beïnvloeden met bijvoorbeeld voorlichting en vaccinatiecampagnes. 

Pijler Regelgeving en handhaving

Op het gebied van regelgeving en handhaving heeft de gemeente verschillende mogelijkheden om seksuele gezondheid te bevorderen. Voorbeelden: de wijkagent gaat strenger toezien op grensoverschrijdend gedrag, de gemeente verleent alleen onder bepaalde voorwaarden vergunningen aan prostituees. 

Tip: waarvoor gebruikt u de pijlers?

  • Het inventariseren van bestaande interventies en acties
  • Het formuleren van aandachtspunten en richting geven aan nieuw beleid
  • Nagaan welke partners en sectoren relevant zijn voor samenwerking
  • Het kiezen van interventies die bijdragen aan de gestelde doelen en die bestemd zijn voor de gekozen doelgroepen

Aanbevolen interventies

In het interventieoverzicht vindt u aanbevolen interventies voor seksuele gezondheid. Dit zijn erkende interventies: onderzoek heeft aangetoond dat ze effect hebben, professionals hebben vastgesteld dat ze uitvoerbaar zijn. Bekijk het interventieoverzicht.