Pijler voorlichting en educatie

 • De beste preventie, ook voor soa Seksueel overdraagbare aandoeningen (Seksueel overdraagbare aandoeningen), zorgt ervoor dat alle jongeren een goede basis aan seksuele vorming meekrijgen. Hier liggen nog kansen voor het onderwijs.
 • Gemeenten kunnen stimuleren en faciliteren dat scholen seksuele vorming borgen en dat ze gebruik maken van erkende lespakketten.   
 • Ouders vinden het vaak lastig om hun kinderen seksuele voorlichting te geven. Gemeenten kunnen ervoor zorgen dat dit onderwerp ook bij de opvoed- ondersteuning aan bod komt
 • Als burgers toegang hebben tot betrouwbare informatie over soa en seksuele gezondheid dan kunnen zij de meest gezonde keuzes maken. Gemeenten kunnen bevorderen dat burgers die informatiebronnen weten te vinden, of kunnen raadplegen in bibliotheek of gemeentehuis.  
 • Herhaling van publieksboodschappen zorgen ervoor dat het bewustzijn over soa en seksuele gezondheid hoog blijft. Gemeenten kunnen inhaken op landelijke campagnes, zoals de jaarlijkse Week van de Liefde (voortgezet onderwijs) rond Valentijnsdag en Week van de Lentekriebels (basisonderwijs).

Pijler Signalering en ondersteuning

 • Soa’s zijn niet gelijk verdeeld over Nederland. Gemeenten kunnen aan hun GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) vragen een actueel beeld te geven over de concentratie van soa Seksueel overdraagbare aandoeningen (Seksueel overdraagbare aandoeningen) in hun regio, stad en wijken. Daardoor kunnen acties voor preventie en testen van soa gericht worden op plekken waar de meeste soa-problemen voorkomen
 • Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Zij kunnen bevorderen dat professionals in de jeugdzorg getraind worden in het signaleren van risico’s in seksueel gedrag (onder andere soa) en het praten over seksuele gezondheid
 • Tweederde van soa-diagnoses worden door huisartsen gedaan. Huisartspraktijken kunnen signaleren onder welke groepen patiënten of in welke wijken soa meer voorkomen. Gemeenten kunnen stimuleren dat doktersassistenten een soa- of seksuele gezondheid spreekuur starten en daarmee problemen eerder signaleren.
 • Depressie, alcoholmisbruik, druggebruik of andere psychische en sociale problemen zorgen ervoor dat mensen zich minder goed (kunnen) beschermen tegen soa. Gemeenten kunnen bevorderen dat doorverwijzen mogelijk en goede ketenzorg aanwezig is tussen bijvoorbeeld soa-zorg en verslavingszorg of depressiepreventie.

Pijler Fysieke en sociale omgeving

 • Condooms en soa Seksueel overdraagbare aandoeningen (Seksueel overdraagbare aandoeningen)-testen moeten laagdrempelig beschikbaar zijn. Gemeenten kunnen stimuleren dat in openbare ruimten condoomautomaten en zelfs automaten met soa-testen voorhanden zijn
 • Evenementen kunnen leiden tot soa-risico’s maar bieden ook de mogelijkheid condooms en testen aan te bieden. Gemeenten kunnen faciliteren dat GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)-en tijdens evenementen aandacht besteden aan seksuele gezondheid
 • Op locaties waar seks plaatsvindt (darkrooms, sauna’s, seksfeesten) is het belangrijk dat de inrichting van de locatie helpt soa risico’s te voorkomen. Gemeenten kunnen stimuleren dat eigenaren en personeel van die locaties ondersteund worden
 • Niet alle burgers maken even goed gebruik van centrale voorzieningen in soa-zorg. Gemeenten kunnen bevorderen dat deze voorzieningen zo dicht mogelijk bij de meest kwetsbare groepen aanwezig zijn
  • Uit een analyse van de GGD Amsterdam bleek dat de soa-poli in het centrum minder bezocht werd door burgers uit twee wijken. Hier wonen veel mensen met een lage sociaal economische status. De GGD heeft daarop besloten soa spreekuren te openen in die twee wijken.

Pijler Regelgeving en handhaving

 • Volgens de Wet Publieke Gezondheid zijn gemeenten verantwoordelijk voor de soa Seksueel overdraagbare aandoeningen (Seksueel overdraagbare aandoeningen)-bestrijding. GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)-en spelen daarbij een belangrijk rol. Gemeenten kunnen ervoor zorgen dat GGD-en voldoende capaciteit hebben voor preventie, soa-zorg, surveillance en beleidsadvies
 • Technische hygiënezorg is een verantwoordelijkheid van gemeenten en wordt meestal uitgevoerd door GGD-en. Gemeenten kunnen GDD-en stimuleren de nieuwe landelijke hygienerichtlijn voor seksbedrijven en sekswerkers toe te passen.
 • In ongeveer 40% van de gemeenten zijn een of meer prostitutiebedrijven gevestigd. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor handhaving en uitvoering van de wetgeving op het gebied van prostitutie. Gemeenten kunnen bij de handhaving ervoor zorgen dat er voldoende veilige plaatsen beschikbaar zijn waar sekswerkers gezond en veilig kunnen werken.