De gemeente is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van het lokale gezondheidsbeleid. Dit houdt in de praktijk in dat de gemeente de regie voert ten aanzien van de voortgang van het uitvoeringsplan, de signalering van knelpunten, zorg draagt voor bijsturing, toeziet op de tussentijdse evaluatie, de bewaking van het beleidsproces en de evaluatie (interpretatie en duiding) van uitkomsten opbrengsten van het beleid. De regierol van de gemeente, waarin de wethouder volksgezondheid een belangrijke speelt, kan bijvoorbeeld tot uiting komen in:

  • Het initiëren, voorzitten en secretarieel ondersteunen van projectgroepen seksuele gezondheid.
  • Bij elkaar brengen van relevante samenwerkingspartners en aansturen op efficiëntie en samenwerking.
  • Het initiëren van onderzoek en evaluaties.
  • Het betrekken van interne en externe deskundigen en vertegenwoordigers van burgers.
  • Toezien op een integrale aanpak.

Aandacht besteden aan coördinatie

Beleid op het gebied van seksuele gezondheid verbindt verschillende activiteiten, beleidsonderdelen en initiatiefnemers met elkaar. Niet alle partners zoeken elkaar automatisch op of kennen elkaar. Hierdoor blijven kansen liggen voor efficiënter werken en versterking van synergie. Om die reden verdient het aanbeveling om expliciet aandacht te besteden aan coördinatie. De ervaring leert dat het nuttig is om hiervoor een persoon of instelling aan te wijzen die de regie voert. In veel gemeenten zal de GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) daarvoor in aanmerking komen. Deze organisatie vervult in de praktijk vaak al een coördinerende rol op het gebied van seksuele gezondheid.