Minder schooluitval en minder beroep op sociale voorzieningen

Inzet op de preventie van tienerzwangerschappen voorkomt het terugvallen op een uitkering en voorkomt een beroep op hulpverlening op psychosociale- en opvoedproblemen.

Hogere arbeids- en maatschappelijke participatie

Inzet op de preventie van chronische soaSeksueel overdraagbare aandoeningen's zoals hivhumaan immunodeficiëntievirus , hepatitis of herpes voorkomt psychosociale klachten en arbeidsuitval. Ook inzet op preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomt psychosociale klachten en problemen.

Lagere druk op zorg

Inzet op de preventie van seksuele grensoverschrijding en homo-negativiteit draagt bij aan lagere zorgkosten. Jongeren en volwassenen die vanwege hun geaardheid gediscrimineerd of gepest worden, lopen een groter risico op depressie of suïcide. Seksuele grensoverschrijding kan negatieve gevolgen hebben voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid en voor het sociaal functioneren van slachtoffers.

Meer veiligheid in de gemeente

Inzet op goed verlichte openbare ruimtes, voldoende toezicht in het uitgaansleven, preventie van bovenmatig alcohol- en drugsgebruik, het handhaven van bepaalde gedragsregels en het reguleren van sekslocaties dragen bij aan sociale veiligheid.

Lagere kosten voor politie en justitie

Aangiftes, opsporing en vervolging van seksuele geweldsdelicten, loverboypraktijken en kinderporno brengen immers aanzienlijke kosten met zich mee. Inzet op preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag bespaart kosten voor politie en justitie.

Minder ongelijkheid

Problemen in de seksuele gezondheid concentreren zich vaak in groepen en wijken met een sociaaleconomische- en gezondheidsachterstand. Investeren in preventie en goede toegang tot informatie, zorg en voorzieningen verkleint te verschillen.