U bent hier

Werkwijze beoordeling interventies

Aanvragen erkenningstraject

U kunt het erkenningstraject aanvragen in de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven. Het is mogelijk dat uw interventie niet voldoet aan de inclusiecriteria. Of uw interventie biedt geen meerwaarde ten opzichte van de bestaande erkende interventies. Na uw aanvraag voor erkenning krijgt u hierover advies van CGL-medewerkers.

Inclusiecriteria

 • De interventie heeft als doel gezondheid te bevorderen of ziekte te voorkomen. De interventie wil het gedrag van burgers veranderen en/of hun omstandigheden beïnvloeden.
 • Er is een Nederlandse handleiding (indien van toepassing) en een procesevaluatie.
 • Er is een eigenaar (persoon of organisatie) die informatie kan geven.
 • De interventie staat in de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven.
 • Materialen zijn nog minimaal twee jaar beschikbaar.

Beschrijven van een interventie

Wanneer uw interventie voldoet aan de inclusiecriteria stuurt één van de CGL-medewerkers u een template voor een werkblad op. In dat werkblad beschrijft u uw interventie.

Bij het werkblad is een handleiding beschikbaar. Ook zijn er, voor het niveau Goed onderbouwd en hoger, eendaagse, gratis workshops over het beschrijven van een interventie. Tijdens het beschrijven krijgt u twee maal feedback van een adviseur van het RIVM Centrum Gezond Leven op uw concept werkblad. Hierna maakt u de definitieve beschrijving.

De beoordeling

De erkenningscommissie of de groep praktijkprofessionals beoordeelt uw interventie.

 • Praktijkbeoordelaars. Drie professionals afkomstig uit het veld van gezondheidsbevordering of sport en bewegen beoordelen het werkblad en de materialen. Op basis van ‘meeste stemmen gelden’ wordt het eindoordeel bepaald. De beoordelingen vinden drie keer per jaar plaats. U krijgt bij uw eerste contact met CGL informatie over de data van de praktijkbeoordelingen.
 • Erkenningscommissie Interventies. Vier commissieleden beoordelen het werkblad en de materialen. In een vergadering komt de commissie door middel van consensus tot een unaniem eindoordeel. De commissie vergadert acht keer per jaar over leefstijlinterventies: vier keer voor de doelgroep jeugd en vier keer voor de doelgroep volwassenen/ouderen.

Erkenningscommissies

De onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies bestaat uit deelcommissies, met elk expertise op een specifiek terrein. Iedere deelcommissie bestaat uit deskundigen uit wetenschap, beleid en praktijk. Momenteel bestaat de commissie uit de volgende deelcommissies:

 • sport en bewegen (Kenniscentrum Sport)
 • gezondheidsbevordering (RIVM-CGL)
 • jeugdgezondheidszorg (NCJ)
 • jeugdwelzijn, ontwikkelingsstimulering, jeugdzorg (NJi)
 • de sociale sector (MOVISIE)
 • langdurige GGZ (Trimbos)
 • langdurende ouderen- en gehandicaptenzorg (Vilans).

Na de beoordeling

Na de vergadering krijgt u de uitslag van het oordeel. Vervolgens publiceert het CGL positief beoordeelde interventies op Loketgezondleven.nl en in de interventie-overzichten. Ook communiceert het CGL nieuwe erkende interventies via de nieuwsbrief en social media. Positief beoordeelde interventies voor de doelgroep jeugd komen ook in de Databank Effectieve Jeugdinterventies (NJi) en voor sport en bewegen op EffectiefActief.nl.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer