Aanvragen beoordeling

Overweegt u een beoordeling aan te vragen? Dit doet u via de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven. U beschrijft daarin kort uw interventie. Als u een erkenningsaanvraag doet nemen we via de mail contact met u op. Om in aanmerking te komen voor het erkenningstraject moet uw interventie wel voldoen aan een aantal inclusiecriteria.

Inclusiecriteria erkenningstraject

 • De interventie heeft als doel gezondheid te bevorderen of ziekte te voorkomen. De interventie wil het gedrag van burgers veranderen en/of hun omstandigheden beïnvloeden.
 • Er is een Nederlandse handleiding (indien van toepassing) en een procesevaluatie.
 • Er is een eigenaar (persoon of organisatie) die informatie kan geven.
 • Materialen zijn nog minimaal twee jaar beschikbaar.

Op basis van het materiaal en deze criteria beslissen wij of uw interventie in aanmerking komt voor beoordeling door praktijkprofessionals of door de commissie.

Beschrijven van een interventie

Wanneer uw interventie voldoet aan de inclusiecriteria stuurt één van de RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-medewerkers u een werkblad op, waarin u de interventie gaat beschrijven.

Bij het werkblad is een handleiding beschikbaar. Daarnaast zijn er, voor het niveau Goed onderbouwd en hoger, eendaagse, gratis workshops over het beschrijven van een interventie. Tijdens het beschrijven krijgt u tweemaal feedback van een adviseur van het RIVM op uw concept werkblad. Hierna maakt u de definitieve beschrijving en levert deze aan voor beoordeling.

De beoordeling

Afhankelijk van het niveau van beoordeling dat u kiest gaat uw interventie naar praktijkprofessionals of naar een erkenningscommissie:

 • Goed beschreven: De beoordeling gebeurt door praktijkbeoordelaars. Drie professionals uit de praktijk (werkzaam bij o.a. GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, GGZGeestelijke gezondheidszorg, thuiszorg of thema-instituten) beoordelen het werkblad en de materialen. Op basis van consensus bepalen zij het eindoordeel. De beoordelingen vinden drie keer per jaar plaats.
 • Goed onderbouwd of effectiviteit: De beoordeling gebeurt door een Erkenningscommissie Interventies. Drie commissieleden beoordelen in een vergadering het werkblad en de materialen op kwaliteit, onderbouwing en effectiviteit. In een vergadering komt de commissie door middel van consensus tot een unaniem eindoordeel. De commissie vergadert acht keer per jaar over leefstijlinterventies: vier keer voor de doelgroep jeugd en vier keer voor de doelgroep volwassenen/ouderen.

Niveaus van erkenning

Goed beschreven (0)

Goed beschreven is een eerste beoordeling van de kwaliteit en uitvoerbaarheid van een interventie. Dit niveau is drie jaar geldig, waarna u nog één keer de interventie op  hetzelfde niveau mag aanbieden. Na een tweede beoordeling op niveau Goed beschreven verwachten we bij een volgende beoordeling dat de interventie doorgroeit naar Goed onderbouwd, of een niveau op effectiviteit.
In het werkblad staat minimaal het volgende:

 • Een degelijke beschrijving van doelen, doelgroep(en), aanpak, randvoorwaarden, overdraagbaarheid, ervaring met de uitvoering en beschikbare materialen.
 • Informatie over de uitvoeringsaspecten zoals beschikbaarheid van een handleiding, kosten en tijdsbesteding en randvoorwaarden voor uitvoering.

Erkenning Goed onderbouwd (I)

Naast een goede beschrijving onderbouwt u de werkzaamheid van de interventie met modellen, theorie of literatuur. Dit oordeel is vijf jaar geldig.

Effectief (II,III,IV)

Hiervoor gelden dezelfde criteria als voor Goed onderbouwd. Daarnaast toont u de effectiviteit aan met in ieder geval Nederlands onderzoek. Bij de erkenning Effectief geeft de commissie een oordeel over de bewijskracht van de effectiviteit van een interventie:

 • Eerste aanwijzingen voor effectiviteit (II)
 • Goede aanwijzingen voor effectiviteit (III)
 • Sterke aanwijzingen voor effectiviteit (IV)

Uitvoerbaarheid

De praktijkbeoordelaars en de commissie beoordelen ook uitvoeringsaspecten van de interventie zoals kwaliteit van de handleiding, kosten, kwaliteitsbewaking en randvoorwaarden voor implementatie. Uitvoerbaarheid is een vereiste voor alle niveaus in het erkenningstraject.

Na de beoordeling

Na de vergadering krijgt u de uitslag van het eindoordeel op schrift. Na drie jaar (Goed beschreven) of vijf jaar (Goed onderbouwd of effectief) krijgt u een uitnodiging voor her-erkenning. We verwachten dat u de interventie up-to-date houdt en monitort, zodat ook bij her-erkenning inzichtelijk is hoe de uitvoering van de interventie verloopt en wat het bereik is van de interventie.

Oordeel: Positief

Het RIVM publiceert positief beoordeelde interventies op Loketgezondleven.nl en in de interventieoverzichten. Ook communiceert het RIVM nieuwe erkende interventies via de Nieuwsbrief Gezond Leven en social media. Positief beoordeelde interventies voor de doelgroep jeugd staan ook in de Databank Effectieve Jeugdinterventies (NJiNederlands Jeugdinstituut) en Kenniscentrum Sport & Bewegen publiceert erkende sport- en beweeginterventies op hun site.

Oordeel: Onder voorbehoud

Mogelijk krijgt uw interventie het oordeel ‘Onder voorbehoud’. U moet dan nog enkele vragen beantwoorden voor de erkenning definitief is.

Oordeel: niet erkend

De praktijkprofessionals en de erkenningscommissie kunnen een interventie ook afwijzen. Uw interventie is dan niet erkend. Het eindoordeel bevat aanwijzingen voor verbetering van de interventie en u mag de interventie hierna nog éénmaal aanbieden.

Meer weten of advies over indienen interventie?

Susan Meijer

Interventies jeugd 

Niveaus Goed onderbouwd en Effectief

Mail Susan Meijer
Adviseur Kwaliteit interventies 

Carolien de Jager

Interventies volwassenen

Niveaus Goed onderbouwd en Effectief

Mail Carolien de Jager
Adviseur Kwaliteit interventies 

Lucie Viet

Niveau Goed beschreven 

Interventies jeugd en volwassenen 

Mail Lucie Viet
Adviseur Kwaliteit interventies