Van steeds meer leefstijlinterventies weten we dat ze voldoen aan de criteria voor succesvol werken aan gezonde leefstijl. Deskundigen uit wetenschap en praktijk stelden de kwaliteit, uitvoerbaarheid en effectiviteit van deze interventies vast in het onafhankelijke erkenningstraject van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en partners. Lees hieronder welke interventies onlangs een erkenning kregen.

Niveaus Effectief en Goed onderbouwd

Interventies op het niveau I tot en met IV zijn van goede kwaliteit, gestoeld op bewezen principes van gezondheidsbevordering en geven minstens aanwijzingen voor uitvoerbaarheid. Er is een heldere beschrijving en een handleiding beschikbaar.

Eerste aanwijzingen voor effectiviteit (niveau II)

  • EU-Schoolfruit- en groenteprogramma (Steunpunt Smaaklessen en EU Europese unie (Europese unie) Schoolfruit) wil de consumptie van groente en fruit bevorderen bij leerlingen van het regulier, speciaal basis- en voortgezet onderwijs. Leerlingen krijgen behalve gratis groente en fruit ook onderwijs hierover zodat ze gezonde en duurzame eetgewoonten aanleren (30 november 2023).

Naar het overzicht met alle interventies met Eerste aanwijzingen voor effectiviteit

Goed onderbouwd (niveau I)

  • Goed Gevoed Ouder Worden (Kenniscentrum Ondervoeding) maakt 65 plussers en hun mantelzorgers bewust van de negatieve gevolgen van ondervoeding op de gezondheid. De interventie bestaat uit een website en een groepsbijeenkomst (25 januari 2024).
  • Man tot Man (SOA Aids Nederland) ondersteunt een gezond seksleven van MSM Mannen die seks hebben met mannen (MSM) In deze handreiking wordt steeds gesproken over 'mannen die seks hebben met mannen', aangeduid als MSM. Dit kunnen homo- en biseksuele mannen zijn, maar ook mannen die zichzelf niet als zodanig (willen) benoemen. (Mannen die seks hebben met mannen (MSM) In deze handreiking wordt steeds gesproken over 'mannen die seks hebben met mannen', aangeduid als MSM. Dit kunnen homo- en biseksuele mannen zijn, maar ook mannen die zichzelf niet als zodanig (willen) benoemen.) door het actief benaderen van de doelgroep met een online informatieaanbod op het gebied van soa Seksueel overdraagbare aandoeningen (Seksueel overdraagbare aandoeningen)’s, hiv humaan immunodeficiëntievirus (humaan immunodeficiëntievirus) en seksuele gezondheid (25 januari 2024).
  • Integrale Behandeling Obesitas (Vogellanden) is een intensief programma voor volwassenen met een BMI van 30 tot 45 kg/m2, die eerder met professionele hulp werkten aan een betere gezondheid en gewichtsreductie, maar daar nog niet (voldoende) in slaagden. Deelnemers krijgen vijf jaar begeleiding van een interdisciplinair kernteam  (9 november 2023).
  • Unity (Jellinek Preventie) richt zich op bezoekers van dance-evenementen die alcohol en/of andere drugs gebruiken, of dat van plan zijn te doen. Unity wil de risico’s gerelateerd aan gebruik beperken. Dit gebeurt door de inzet van peer-educators en de inzet van risico verminderde strategieën (9 november 2023).
  • ZekerBewegen (Judo Bond) is een val interventie voor senioren van 65 jaar en ouder. De interventie bestaat uit een 6-weekse lessenreeks in combinatie met een thuisoefenprogramma en persoonlijke begeleiding. Belangrijke onderdelen binnen ZB zijn oefeningen om veilig te leren vallen en weer op te staan (9 november 2023).

Naar het overzicht met alle Goed onderbouwde interventies

Goed beschreven (niveau 0)

Niveau 0 is het instapniveau van het erkenningstraject. Van interventies met deze erkenning is een heldere beschrijving, een procesevaluatie en een handleiding beschikbaar.

  • Lang Leve de Liefde Mbo-digilessen  (Rutgers) is een digitaal seksueel voorlichtingsprogramma voor 16 tot 20-jarige studenten van het mbo en ondersteunt hen in het maken van gezonde en verantwoorde keuzes met betrekking tot liefde, relaties en seks (14 november 2023).
  • Gezond en vitaal (Reinier de Graaf Groep) bestaat uit 12 wekelijkse workshops en richt zich op zorgprofessionals. Zij hebben vaak te maken met hoge werkdruk, verantwoordelijkheid en emotionele belasting en door de workshops te volgen verbeteren ze hun gezondheidsvaardigheden (14 november 2023).
  • Je brein de Baas (NCJ Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ))) bestaat uit 3 lessenseries voor jongeren in het voortgezet onderwijs. De lespakketten helpen hen om hun mentale gezondheid te versterken. Het uitgangspunt is dat een groep samenwerkt om gezond gedrag te bevorderen en preventief na te denken over thema’s die mentaal kunnen spelen in de groep (13 november 2023).

Naar het overzicht met alle Goed beschreven interventies

Kijk ook eens bij

Erkenningsniveaus en erkenningstraject

Interventieoverzichten met alle leefstijlinterventies