Omvang hiv

Diagnoses bij de Centra Seksuele Gezondheid

In 2018 werden bij de Centra Seksuele Gezondheid 249 nieuwe hivdiagnoses gesteld, waarvan 90 procent bij mannen die seks hebben met mannen (MSM Mannen die seks hebben met mannen (MSM) In deze handreiking wordt steeds gesproken over 'mannen die seks hebben met mannen', aangeduid als MSM. Dit kunnen homo- en biseksuele mannen zijn, maar ook mannen die zichzelf niet als zodanig (willen) benoemen. (Mannen die seks hebben met mannen (MSM) In deze handreiking wordt steeds gesproken over 'mannen die seks hebben met mannen', aangeduid als MSM. Dit kunnen homo- en biseksuele mannen zijn, maar ook mannen die zichzelf niet als zodanig (willen) benoemen.) mannen die seks hebben met mannen ). Het percentage positieve testen bij MSM neemt nog steeds af: van 3,0 procent in 2008 naar 0,5 procent in 2018. Bij heteroseksuele mannen en vrouwen bleef dit percentage lager dan 0,1 procent (1).

Nog altijd teveel mensen met hiv humaan immunodeficiëntievirus (humaan immunodeficiëntievirus) niet gediagnosticeerd en te laat in zorg

Sinds 2008 is er een langzaam dalende trend in het jaarlijkse aantal nieuwe hiv-diagnoses, tot ongeveer 750 nieuwe diagnoses in 2017 (in 2016 was dit 820). Zeven op de tien (69%) nieuwe hiv-diagnoses werden gevonden bij mannen die seks hebben met mannen (MSM). 23% was opgelopen door heteroseksueel contact. Eind 2017 waren er 23.100 mensen die leven met hiv in Nederland, waarvan er naar schatting 2.300 nog niet zijn gediagnosticeerd. Per 31 december 2017 waren er 19.582 mensen met hiv in zorg. Er komen nog altijd veel mensen met hiv laat in zorg, met een al fors aangetast immuunsysteem.

Meer cijfers over het aantal mensen met hiv, risicogroepen en effectiviteit van behandeling vindt u in het HIV Monitoring Report 2019.

Risicogroepen hiv

Sommige groepen mensen hebben een verhoogd risico om hiv humaan immunodeficiëntievirus (humaan immunodeficiëntievirus) te krijgen vanwege seksueel risicogedrag, zoals onbeschermd seksueel contact, maar ook omdat hiv veel voorkomt in hun omgeving (netwerk of herkomstland) en door biologische kwetsbaarheid. Dat zijn met name:

  • Mannen die seks hebben met mannen
  • Mensen met een migratie achtergrond, met name afkomstig uit gebieden waar hiv veel voorkomt
  • Drugsgebruikers

Naast bovengenoemde risicogroepen lopen ook prostituees en hun klanten en swingers verhoogd risico op hiv.

Gevolgen

Hiv breekt het immuunsysteem af, wat leidt tot verschillende aandoeningen (aids). Zonder behandeling leidt dit onherroepelijk tot overlijden. Mensen met hiv moeten de rest van hun leven medicatie gebuiken. Als ze daar op tijd mee beginnen hebben ze een goede levensverwachting. Bovendien zorgt behandeling ervoor dat ze hiv niet meer kunnen overdragen.

Referenties en bronnen

  1. Sexually transmitted infections in the Netherlands, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) 2019