Oorzaken en gevolgen

Seksueel overdraagbare aandoeningen zijn infectieziekten die zich door seksueel contact via seksuele netwerken snel kunnen verspreiden. Onbehandelde soa Seksueel overdraagbare aandoeningen geven niet altijd klachten en kunnen ernstige gevolgen hebben voor iemands gezondheid. Lees meer over de oorzaken van soa

Risicogroepen Soa

Sommige groepen mensen hebben een verhoogd risico om een soa Seksueel overdraagbare aandoeningen te krijgen door seksueel risicogedrag, zoals obnbeschermd seksueel contact, maar ook omdat soa's veel voorkomen in hun omgeving (netwerk of herkomstland) en door biologische kwetsbaarheid (1). Dat zijn met name:

  • jonge heteroseksuele mannen en vrouwen
  • mannen die seks hebben met mannen (1)
  • mensen met hiv humaan immunodeficiëntievirus
  • mensen met een migratieachtergrond, zoals mensen van Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse afkomst (1).

Naast de genoemde risicogroepen zijn er ook nog andere groepen die risico lopen op een soa, zoals mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, drugsgebruikers, prostituees en hun klanten en swingers. 

Omvang Soa

Aantal soa Seksueel overdraagbare aandoeningen-consulten bij de huisarts stijgt

De meeste soa-consulten vinden plaats bij de huisarts. In 2017 ging het naar schatting om 307.400  soa-consulten. Dit is een toename ten opzichte van 2016, waarin er 281.300 soa-consulten waren bij de huisarts (1).

Aantal soa-consulten GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-en neemt toe

Het aantal soa-consulten in 2018 bij de GGD Centra voor Seksuele Gezondheid  was 152.217, vrijwel hetzelfde als in 2017.  Het aantal gevonden soa’s op de GGD is ook stabiel (1). Lees meer over de verschillende soorten soa

Online testen

Het (online) aanbod van zelftesten voor soa’s neemt in Nederland toe, zowel thuistesten (zelf afname en zelf aflezen) als laboratoriumtesten (zelfafname toegestuurd aan lab voor diagnose). Het RIVM schat in 2016 dat tussen de 40.000 en 60.000 zelftesten voor soa’s worden gebruikt. Slechts een beperkt deel van het aanbod is betrouwbaar. Laagdrempelig en kwalitatief goed aanbod van soa-testen en screening is belangrijk. Het vroegtijdig opsporen van soa kan verdere transmissie voorkomen en tijdige behandeling vermindert de kans op symptomen en ernstige complicaties.

Thermometer seksuele gezondheid

De Thermometer seksuele gezondheid biedt elk half jaar de meest recente gegevens uit de nationale soa-surveillance van de Centra Seksuele Gezondheid.

Referenties en bronnen

  1. Sexually transmitted infections in the Netherlands, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 2019