Participatie houdt in dat inwoners actief meedoen. Er zijn grofweg twee verschillende vormen van participatie. Die zijn om verschillende redenen allebei belangrijk voor lokaal gezondheidsbeleid:

  • Burgerparticipatie: ook wel inspraak of ‘beleid beïnvloedende participatie’ genoemd. Inwoners denken mee over beleid of spelen een actieve rol in projecten. 
  • Maatschappelijke participatie: inwoners doen mee aan het maatschappelijke leven, als leerling, werknemer, ondernemer, vrijwilliger of mantelzorger. 

Waarom is burgerparticipatie belangrijk?

  • Door samen te werken met mensen uit de wijk, kunt u het gezondheidsbeleid beter laten aansluiten op hun behoeften en ervaringen. 
  • Het draagvlak voor besluiten en beleid wordt groter. Direct contact tussen overheid en burger kan bovendien het wederzijds vertrouwen vergroten.
  • Inwoners voelen zich eerder bereid om zelf iets aan hun problemen te doen. Zij voelen zich medeverantwoordelijk voor het resultaat.

Lees meer over burgerparticipatie.

Waarom is maatschappelijke participatie belangrijk?

  • Mensen met gezondheidsproblemen doen over het algemeen minder mee aan de maatschappij dan gezonde mensen. Ze kunnen bijvoorbeeld niet werken of raken in een sociaal isolement.
  • Andersom kan meedoen aan de maatschappij een positief effect hebben op gezondheid. Dat geldt bijvoorbeeld voor school en werk. Daarnaast hebben sociale contacten een positieve invloed op de gezondheid.

Lees meer over maatschappelijke participatie.

Meer informatie

Vind cijfers over arbeidsparticipatie, onderwijsdeelname, vrijwilligerswerk en mantelzorg op VZinfo