Zorgverzekeraars kunnen alleen erkende gecombineerde leefstijlinterventies vergoeden. Momenteel zijn dat onderstaande programma's. Over welk programma waar in Nederland beschikbaar is leest u meer onderaan de pagina. 

Beweegkuur

De Beweegkuur (Huis voor Beweging) bestaat uit drie componenten: gezonder eten, meer bewegen en gedragsverandering. De uitvoering is in handen van zowel een leefstijlcoach als een voedings- en een beweegprofessional, waarbij de leefstijlcoach gedurende het hele programma de deelnemer begeleidt en motiveert. 
Naar de website van de Beweegkuur of direct naar de factsheet.

Coaching op Leefstijl (CooL)

Het programma CooL (expertisecentrum Leefstijlinterventies) werkt in groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken stapsgewijs aan het leefpatroon van de deelnemers. De leefstijlcoach richt zich op motivatie en gedrag van de deelnemer. De deelnemer stelt zelf persoonlijke doelstellingen op met daarbij behorende acties. 
Naar de website van Coaching op Leefstijl

SLIMMER

De interventie SLIMMER (GGD  Noord- en Oost Gelderland) bestaat uit een voedings- en beweegprogramma en casemanagement. De uitvoering ligt bij zorgverleners (huisartsenpraktijk, leefstijlcoach, diëtist en fysiotherapeut). Na een half jaar stromen deelnemers uit naar het lokaal sport- en beweegaanbod met ondersteuning tijdens terugkom- en monitoringsmomenten. 
Naar de website van SLIMMER of direct naar de factsheet.

Welk programma is waar in Nederland beschikbaar?

Op de website van een zorgverzekeraar kunt u zien welke geregistreerde aanbieder zij gecontracteerd hebben. Links naar de website van de grootste concerns vindt u hierna: