De programma’s CooL, SLIMMER en De Beweegkuur zijn in het onafhankelijke erkenningstraject van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op een voldoende niveau van effectiviteit beoordeeld. Het Zorginstituut Nederland geeft aan dat deze programma's voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking kunnen komen. Het is aan de zorgverzekeraars om te besluiten welke van deze programma’s zij willen vergoeden en contracteren.

Alle onderstaande gecombineerde leefstijlinterventies bieden een programma van 24 maanden met als doel om de gezondheid van volwassenen met overgewicht te bevorderen. Daarbij moet minstens sprake zijn van een matig verhoogd gezondheidsrisico.

Beweegkuur

De interventie Beweegkuur van Huis voor Beweging bestaat uit drie componenten: gezonder eten, meer bewegen en gedragsverandering. De uitvoering is in handen van zowel een leefstijlcoach als een voedings- en een beweegprofessional, waarbij de leefstijlcoach gedurende het hele programma de deelnemer begeleidt en motiveert.

Coaching op Leefstijl (CooL)

Het programma CooL van expertisecentrum Leefstijlinterventies werkt in groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken stapsgewijs aan het leefpatroon van de deelnemers. De leefstijlcoach richt zich op motivatie en gedrag van de deelnemer. De deelnemer stelt zelf persoonlijke doelstellingen op met daarbij behorende acties.

SLIMMER

De interventie SLIMMER van GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst NOGNoord- en Oost Gelderland bestaat uit een voedings- en beweegprogramma en casemanagement. De uitvoering ligt bij zorgverleners (huisartsenpraktijk, leefstijlcoach, diëtist en fysiotherapeut). Na een half jaar stromen deelnemers uit naar het lokaal sport- en beweegaanbod met ondersteuning tijdens terugkom- en monitoringsmomenten.

Verder lezen