Zorgverzekeraars kunnen alleen erkende gecombineerde leefstijlinterventies vergoeden. Momenteel zijn dat onderstaande programma's. Over welk programma waar in Nederland beschikbaar is leest u meer onderaan de pagina. 

Beweegkuur

De Beweegkuur (Huis voor Beweging) bestaat uit drie componenten: gezonder eten, meer bewegen en gedragsverandering. De uitvoering is in handen van zowel een leefstijlcoach als een voedings- en een beweegprofessional, waarbij de leefstijlcoach gedurende het hele programma de deelnemer begeleidt en motiveert. 
Naar de website van de Beweegkuur of direct naar de factsheet.

Coaching op Leefstijl (CooL)

Het programma CooL (expertisecentrum Leefstijlinterventies) werkt in groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken stapsgewijs aan het leefpatroon van de deelnemers. De leefstijlcoach richt zich op motivatie en gedrag van de deelnemer. De deelnemer stelt zelf persoonlijke doelstellingen op met daarbij behorende acties. 
Naar de website van Coaching op Leefstijl

SLIMMER

De interventie SLIMMER (GGD  Noord- en Oost Gelderland) bestaat uit een voedings- en beweegprogramma en casemanagement. De uitvoering ligt bij zorgverleners (huisartsenpraktijk, leefstijlcoach, diëtist en fysiotherapeut). Na een half jaar stromen deelnemers uit naar het lokaal sport- en beweegaanbod met ondersteuning tijdens terugkom- en monitoringsmomenten. 
Naar de website van SLIMMER of direct naar de factsheet.

Geregistreerde aanbieders van gecombineerde leefstijlinterventies vinden?

Geregistreerde aanbieders van gecombineerde leefstijlinterventies vinden?

Wilt u weten of er zich in uw gemeente geregistreerde aanbieders van de gecombineerde leefstijlinterventie bevinden? Bekijk dan het overzichtskaartje met alle aanbieders in Nederland op de RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-site Volksgezondheidenzorg.info. Of en welke aanbieders er in uw gemeente beschikbaar zijn kunt u opzoeken via de tabel geregistreerde aanbieders.  U vindt daar ook hun contactgegevens. 
 

Toelichting: het kaartje en de tabel bieden overzicht van alle geregistreerde aanbieders van de gecombineerde leefstijlinterventie in Nederland. Niet al deze geregistreerde aanbieders hebben al een licentie voor een van de drie erkende programma’s, een contract met een zorgverzekeraar of voeren de interventie al daadwerkelijk uit.  Via de zorgzoeker op de site van een zorgverzekeraar kunt u zien welke aanbieder zij gecontracteerd hebben.

 

Welke aanbieders hebben zorgverzekeraars gecontracteerd?

Op de website van onderstaande concerns kunt u zien welke geregistreerde aanbieder(s) deze zorgverzekeraars gecontracteerd hebben.