Gemeenten zijn (nog) niet snel geneigd een aparte nota voor tabaksbeleid op te zetten. Zij kiezen ervoor het thema mee te nemen in andere beleidstrajecten zoals de lokale nota gezondheidsbeleid, de aanpak voor achterstandsgroepen of de zorg rond zwangeren.

Om de inspanningen van de gemeente zichtbaar te maken op dit belangrijke thema, waar zoveel gezondheidswinst te behalen is, verdient het echter aanbeveling om op basis van een probleemanalyse een overzicht van de doelen, interventies en maatregelen te maken. Dat is in lijn met de prioriteit die landelijk aan dit onderwerp wordt gegeven en maakt de inspanningen beter te evalueren.

Actieplan GGD-en op weg

Actieplan GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-en op weg naar een rookvrije generatie

De GGD is de regionale organisatie die gemeenten adviseert over preventief gezondheidsbeleid en ook grotendeels uitvoert. Zij kan daardoor een belangrijke aanjager zijn van lokaal tabaksbeleid. GGD-GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland, de koepelorganisatie, bracht samen met de GGD-en een actieplan 2017-2020 uit, onder de titel GGD’en op weg naar een rookvrije generatie. In het plan wordt gepleit voor versterking van landelijk beleid tabakspreventie. Drie concrete voornemens waar GGD-en de komende jaren aan werken: zorgen dat kinderen (mee)rookvrij kunnen opgroeien, rokers ondersteunen bij het stoppen en alle gemeentelijke gebouwen rookvrij maken.

Voorbeeld: Amsterdams

Voorbeeld: Amsterdams tabaksontmoedigingsbeleid

Amsterdam heeft in haar nota tabaksbeleid 2016-2019 gekozen voor een integrale aanpak van de tabaksproblematiek. Door in te zetten op voorlichting, regelgeving en handhaving probeert de gemeente het aantal jonge rokers terug te dringen de komende jaren. Amsterdam haakt daarbij ook aan op de Rookvrije Generatie.