Wilt u op lokaal niveau aan de slag met rookpreventie? Dan is het belangrijk om te bepalen op welke doelgroepen u zich wilt richten. En welk gedrag u wilt aanpakken.

 

Wat bereikt u? 

Zet u in op rookpreventie? Dan betekent dit gezondheidswinst voor de mensen in uw gemeente, zowel voor rokers als niet-rokers. Wat u kunt bereiken met rookpreventie: 

 • sterfgevallen voorkomen 
 • blootstelling aan tabaksrook voorkomen
 • kinderen het goede voorbeeld geven
 • gezondheidsverschillen verkleinen 

Ongeveer 21% van de volwassen Nederlanders rookt en bijna 15% rookt elke dag. Ruim de helft van alle rokers sterft door het roken. Dat zijn ongeveer 20.000 doden per jaar. Daarnaast sterven nog enkele duizenden aan de gevolgen van meeroken. 

 

Doelen bepalen

Start met het maken van een lokale probleemanalyse. Daarmee kunt u bepalen waarop u zich wilt richten. Zo’n analyse geeft u namelijk inzicht in de actuele lokale problematiek. Ook ziet u waar een aanpak het hardst nodig is.

De beleidsfocus kan zijn:

 • kinderen rookvrij laten opgroeien
 • voorkomen dat kinderen en jongeren beginnen met roken
 • mensen die roken helpen bij stoppen met roken en bij het rookvrij blijven
 • voorkomen dat mensen die niet roken worden blootgesteld aan tabaksrook

Met de beleidsfocus en de lokale probleemanalyse stelt u doelen die u wilt bereiken. Formuleer deze doelen zo realistisch mogelijk, zodat u ze kunt halen in binnen de beleidsperiode. Stel hierbij de vraag: wat wil de gemeente bereiken, onder welke doelgroepen en op welke termijn? Meer informatie over het bepalen van doelen vindt u op lokaal preventiebeleid (Trimbos-instituut).

 

Voorbeelden van doelen

Doel:  voorkomen en terugdringen van roken onder bepaalde risicogroepen. 

 • Zwangere vrouwen stimuleren te stoppen met roken; in elk geval tijdens de zwangerschap.
 • Fors inzetten op hulp bij stoppen met roken in de aanpak van sociaal-economische gezondheidsverschillen.

Doel: voorkomen dat mensen worden blootgesteld aan meeroken. 

 • Advies van de Jeugdgezondheidszorg hoe ouders hun kinderen kunnen beschermen tegen meeroken.
 • Actief toezicht op naleving van de Tabakswet.
 • Overtredingen melden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
 • Uitvoering van het programma Rookvrij. 

Doel: kinderen rookvrij laten opgroeien. 

 • Speelpleinen in de openbare ruimte rookvrij maken.
 • Besturen van instellingen voor kinderopvang oproepen om tabaksbeleid te maken, zodat kinderen niet meeroken en niet in de buurt zijn van rokende mensen.
 • Scholen informeren, hulp en advies geven over rookvrije schoolpleinen.

Doel: het aantal mensen dat rookt in de gemeente of in bepaalde wijken verminderen. 

 • Rokers die willen stoppen, kunnen gebruikmaken van de aanbevolen stopondersteuning.
 • Sociale kaart voor zorgverleners en zorgvragers met informatie over de behandeling van tabaksverslaving.

Doel: agendasetting en draagvlak bevorderen. 

 • Lokaal aansluiten bij landelijke voorlichtingscampagnes of bewustwordingsinitiatieven.
 • Burgerinitiatieven ondersteunen die bijdragen aan de aanpak van roken.