Wilt u roken effectief en preventief aanpakken? Werk dan integraal. Dit betekent dat u verschillende maatregelen en interventies in samenhang inzet voor verschillende doelgroepen en hun omgeving.

U kunt integraal werken aan de hand van de volgende 4 pijlers: voorlichting en educatie; signalering, advies en ondersteuning; fysieke en sociale omgeving; en regelgeving en handhaving.

Voorlichting en educatie

Wilt u niet-roken de sociale norm maken? Het geven van voorlichting en educatie kan u hierbij helpen. Zoals campagnes om mensen te stimuleren om te stoppen met roken. Bijvoorbeeld door mee te doen aan de landelijke campagne Stoptober of de landelijke campagne PUUR. Sommige gemeenten creëren hun eigen lokale campagne, om zo beter aan te sluiten bij de specifieke doelgroepen in hun gemeente.

De GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst Groningen ontwikkelde de campagne Aarzel Niet. Deze campagne helpt niet-rokers om rokers aan te spreken als zij last hebben van hun tabaksrook.

Lees meer over Aarzel niet op de website van GGD Groningen.

Signalering, advies en ondersteuning

Stoppen met roken is succesvoller als mensen gebruikmaken van onder andere:

  • begeleiding bij gedragsverandering
  • nicotine vervangende middelen
  • receptmedicatie.

Als gemeenten kunt u hieraan bijdragen. Stimuleer zorgverleners om stoppen met roken te bespreken met hun patiënten.

 

Fysieke en sociale omgeving

Creëer rookvrije schoolpleinen, speelplekken en werkplekken. De inrichting van een rookvrije fysieke omgeving helpt om niet-roken de norm te maken. Wilt u meer informatie over hoe u rookvrije omgevingen kunt creëren? Lees het Stappenplan Rookvrije Gemeente van de Rookvrije Generatie.

Ook de sociale omgeving speelt een belangrijke rol. Vooral mensen met een lage- of midden-sociaal-economische positie roken relatief veel. Daarom is het goed om aandacht te schenken aan deze kwetsbare groepen.

 

Regelgeving en handhaving

Houd uw rookpreventiebeleid in het achterhoofd in andere situaties. Bijvoorbeeld bij het afgeven van vergunningen voor evenementen. U kunt bijvoorbeeld de eis stellen dat er niet gerookt mag worden als er kinderen aanwezig zijn.

Daarnaast kun u ook toezicht houden en samenwerken met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Zijn er bijvoorbeeld boa’s die toezicht houden op de naleving van de alcoholwetgeving? Dan kunnen zij bijvoorbeeld ook melden als er tabak aan jongeren onder de 18 jaar wordt verkocht. De gemeente kan op die manier met lokale regelgeving helpen bij het beperken van tabaksgebruik en het beschermen van niet-rokers.

 

Wat u kunt doen als gemeente

Als gemeente kunt u op verschillende manieren een rol spelen in een lokale aanpak van roken:

  • Rolmodel: geef het goede voorbeeld (‘practice what you preach’), bijvoorbeeld door gemeentelijke gebouwen rookvrij te maken;

  • Ondersteuner: ondersteun initiatieven en organisaties, zoals sportverenigingen en scholen. Bijvoorbeeld door materiaal, informatie of de inzet van mensen. Dit kan een lokale verenigingsadviseur of buurtsportcoach zijn die langskomt en meedenkt. Ook de onthulling van een rookvrijbordje door de wethouder is een voorbeeld.

  • Aanjager: stimuleer op proactieve wijze organisaties om rookvrij te worden. Roep op tot en geef bekendheid aan rookvrije initiatieven. Of organiseer bijeenkomsten om meer partijen te laten meedoen aan rookpreventie. Zet hier bijvoorbeeld wijkteams, verenigingsadviseurs of coaches voor in.

  • Regelgever: stel regels of pas lokale regelgeving aan om rookvrije locaties te creëren of stimuleren. Bijvoorbeeld subsidievoorwaarden, verhuurconstructies en vergunningen voor evenementen. Ook kunt u plaatselijke verordeningen aanpassen of rookvrije omgevingen opnemen in uw omgevingsvisie.

 

Meer informatie