Wilt u roken effectief en preventief aanpakken? Werk dan integraal. Dit betekent dat u verschillende maatregelen en interventies in samenhang inzet voor verschillende doelgroepen en hun omgeving.

U kunt integraal werken aan de hand van de volgende 4 pijlers: voorlichting en educatie; signalering, advies en ondersteuning; leefomgeving; en regelgeving en handhaving.

Voorlichting en educatie

Wilt u niet-roken de sociale norm maken? Het geven van voorlichting en educatie kan u hierbij helpen. Zoals campagnes om mensen te stimuleren om te stoppen met roken. Bijvoorbeeld door mee te doen aan de landelijke campagne Stoptober of de landelijke campagne PUUR. Sommige gemeenten creëren hun eigen lokale campagne, om zo beter aan te sluiten bij de specifieke doelgroepen in hun gemeente.

Signalering, advies en ondersteuning

Stoppen met roken is succesvoller als mensen gebruikmaken van onder andere:

  • Hulp bij stoppen met roken;
  • Medicatie bij stoppen met roken;
  • Nicotinevervangende middelen, zoals nicotinepleisters.

Als gemeente kunt u hieraan bijdragen. Stimuleer zorgverleners om stoppen met roken te bespreken met hun patiënten.

Fysieke en sociale omgeving

Zien roken, doet roken. Daarom is het zo belangrijk om in te zetten op een rookvrije omgeving. De inrichting van een rookvrije omgeving helpt om niet-roken de norm te maken. Dit doet u in combinatie met andere maatregelen, want dat heeft het grootste effect. U oefent invloed uit op zowel de directe fysieke omgeving als via interventies op de sociale omgeving. Daarnaast geeft de landelijke regelgeving u ruimte voor lokaal beleid. Zie ook: Landelijk beleid tabakspreventie.

Wat kunt u doen om een rookvrije omgeving te stimuleren?

Doelgroep lage ses

Ook de sociale omgeving speelt een belangrijke rol. Vooral mensen met een lage- of midden-sociaal-economische positie roken relatief veel. Daarom is het goed om aandacht te schenken aan deze kwetsbare groepen.

 

Regelgeving en handhaving

Houd uw rookpreventiebeleid in het achterhoofd in andere situaties. Bijvoorbeeld bij het afgeven van vergunningen voor evenementen of sportverenigingen. U kunt bijvoorbeeld de eis stellen dat er niet gerookt mag worden als er kinderen aanwezig zijn.

 

Verschillende rollen voor gemeenten

Als gemeente kunt u op verschillende manieren een rol spelen in een lokale aanpak van roken:

  • Rolmodel: geef het goede voorbeeld (‘practice what you preach’), bijvoorbeeld door gemeentelijke gebouwen rookvrij te maken;

  • Ondersteuner: ondersteun initiatieven en organisaties, zoals sportverenigingen en scholen. Bijvoorbeeld door materiaal, informatie of de inzet van mensen. Dit kan een lokale verenigingsadviseur of buurtsportcoach zijn die langskomt en meedenkt. Ook de onthulling van een rookvrijbordje door de wethouder is een voorbeeld.

  • Aanjager: stimuleer op proactieve wijze organisaties om rookvrij te worden. Roep op tot en geef bekendheid aan rookvrije initiatieven. Of organiseer bijeenkomsten om meer partijen te laten meedoen aan rookpreventie. Zet hier bijvoorbeeld wijkteams, verenigingsadviseurs of coaches voor in.

  • Regelgever: stel regels of pas lokale regelgeving aan om rookvrije locaties te creëren of stimuleren. Bijvoorbeeld subsidievoorwaarden, verhuurconstructies en vergunningen voor evenementen. Ook kunt u plaatselijke verordeningen aanpassen of rookvrije omgevingen opnemen in uw omgevingsvisie.

 

Meer informatie