De beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’ is een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. De Rookvrije Generatie wil dat kinderen die vanaf 2017 worden geboren in alle fasen van het opgroeien worden beschermd tegen tabaksrook en tegen de verleidingen om te gaan roken.

Gemeenten rookvrij

Gemeenten kunnen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen komen (mee)rookvrij maken. Denk aan een rookvrije zwangerschap, maar ook het rookvrij maken van de kinderopvang, de speeltuin en de sportvereniging. De Rookvrije Generatie wil rookvrij opgroeien vanzelfsprekend maken. Ieder kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. 

Een nog steeds groeiend aantal partijen sluit zichaan bij de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’, waaronder veel gemeenten onder andere gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Groningen. Op de website Rookvrijegeneratie.nl vindt u informatie over de Rookvrije Generatie en hoe u als gemeente daaraan kunt bijdragen.

Actueel

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over de Rookvrije Generatie op Rookvrijegeneratie.nl/nieuws

Rookvrijbeleid

Steeds meer gemeenten hebben een rookvrijbeleid en dragen daarmee bij aan een Rookvrije Generatie. De Rookvrije Generatie biedt gemeenten kansen om roken op de agenda te zetten en invulling te geven aan het beleid. De gemeente is een onmisbare partner voor het realiseren van een Rookvrije Generatie. Zowel in de openbare ruimte, op het school- en sportterrein als in de speeltuin kunnen kinderen en jongeren nu met tabak geconfronteerd worden. De gemeente kan een belangrijke rol spelen door haar partners op deze terreinen te mobiliseren en zo bij te dragen aan een Rookvrije Generatie. Ook bijdragen als gemeente? Lees meer over een Rookvrije gemeente.

Voorbeeld Amstelveen

Voorbeeld: Gemeente Amstelveen rookvrij

De gemeente Amstelveen is hard aan de slag gegaan met de Rookvrije Generatie. Met een indrukwekkend pakket maatregelen maakt Amstelveen werk van een rookvrije gemeente. Wethouder Herbert Raat: ‘Het leuke in Amstelveen is dat dit partij-breed door iedereen wordt gedragen. Iedereen vindt dat we deze kant op moeten.’ Lees de aanpak van de gemeente Amstelveen en andere verhalen.
 

Integrale aanpak

Integrale aanpak

Om roken terug te dringen is een integrale aanpak nodig. De Rookvrije Generatie richt zich met name op het beïnvloeden van de fysieke en sociale leefomgeving. Bekijk ook wat u kunt doen op de pijler Regelgeving, toezicht en handhaving, de pijler Voorlichting en educatie en de pijler Advies en ondersteuning.
 

De gemeente kan op verschillende manieren een rol spelen in de Rookvrije Generatie:

  • Als rolmodel: de gemeente geeft het goede voorbeeld (‘practice what you preach’), bijvoorbeeld door gemeentelijke gebouwen rookvrij te maken;
  • Als ondersteuner: de gemeente ondersteunt vraag gestuurd initiatieven en organisaties – zoals sportverenigingen en scholen – met het beschikbaar stellen van materiaal, informatie en/of inzet van mensen. Denk bijvoorbeeld bij de inzet van mensen aan de lokale verenigingsadviseurs of buurtsportcoaches die op basis van een vraag van een sportvereniging langskomen en meedenken. Of de onthulling van een rookvrij-bordje door de wethouder. 
  • Als aanjager: de gemeente stimuleert proactief organisaties rookvrij te worden, roept op tot en geeft bekendheid aan rookvrije initiatieven en/of organiseert bijeenkomsten om partijen te activeren op het thema. Hierbij kunnen wijkteams, verenigingsadviseurs of coaches actief worden ingezet om het onderwerp te bespreken en op de agenda te zetten.
  • Als regelgever: de gemeente stelt regels in of past haar lokale regelgeving aan zodat rookvrije locaties worden gecreëerd of gestimuleerd. Denk aan mogelijkheden binnen subsidievoorwaarden, verhuurconstructies en vergunningen voor evenementen, maar ook het aanpassen van de APVAlgemene Plaatselijke Verordening (APV) of het opnemen van rookvrije omgevingen in de omgevingsvisie. 

Materialen voor een rookvrije gemeente

Voor gemeenten die op weg willen naar een Rookvrije Generatie zijn verschillende materialen, zoals een stappenplan, ontwikkeld. Het advies is om in een vroeg stadium op te trekken met de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst. Bijvoorbeeld voor het adviseren of aanleveren van gezondheidskennis en -cijfers of voor de operationele uitvoering van (enkele) stappen.

Vind in het stappenplan tips zoals:

  • Het verbinden van een rookvrije omgeving aan subsidieregelingen. Zo werd in Haarlem het rookvrij maken van de verenigingsspeeltuin als voorwaarde gesteld voor het verlenen van subsidie.
  • Het maken van slimme verbindingen. Verbind bijvoorbeeld de initiatieven voor rookvrij met programma’s  als GIDSGezondheid In De Stad of JOGGJongeren Op Gezond Gewicht . Betrek ook jongeren zelf
  • Gemeenten kunnen dus zelf activiteiten uitvoeren of lokale stakeholders  oproepen om de Rookvrije Generatie te omarmen en deze materialen in te zetten. Er zijn tevens diverse materialen ontwikkeld speciaal voor de kind-omgevingen zoals stappenplannen, tips om met partners in gesprek te gaan, argumentenkaarten en rookvrij-borden.

Bekijk de verschillende materialen voor een rookvrije gemeente.

    Meer informatie