U bent hier

Overgewicht

Overgewicht is vaak één van de speerpunten in gemeentelijk gezondheidsbeleid. U kunt dit themadeel gebruiken om de preventie van overgewicht in de gemeente te onderbouwen en uit te voeren. 

Actueel

Effectief werken aan overgewicht

 
Stappen die kunnen helpen Direct naar
Gebruik de pagina Wat bereikt u met de inzet op overgewicht voor de onderbouwing van uw beleid op overgewicht. Wat bereikt u?
Stel het belang van lokaal beleid vast aan de hand van cijfers en feiten over overgewicht en houd rekening met de landelijke kaders. Cijfers en feiten

Landelijke kaders

Formuleer aandachtspunten voor beleid door de vorige beleidsperiode te evalueren en de lokale problemen en mogelijkheden voor een integrale aanpak te inventariseren.  Lokale probleemanalyse

Een integrale aanpak

Formuleer lokale doelen die haalbaar en meetbaar zijn. Ga na hoe de doelen kunnen bijdragen aan die van andere beleidsterreinen of gemeentelijke ambities. Doelstellingen

Intersectorale samenwerking

Maak voldoende capaciteit en financiering vrij voor de uitvoering en evaluatie. Capaciteit en budget
Kies interventies van goede kwaliteit, die gericht zijn op meerdere pijlers in de integrale aanpak overgewicht. Een integrale aanpak

Interventieoverzicht

Organiseer de uitvoering in samenwerking met relevante partijen (publiek en privaat) en andere beleidsterreinen. Samenwerken
Monitor en evalueer uw beleid vanaf het begin om tussentijds bij te sturen en nieuw beleid te kunnen maken. Evalueren

Succesfactoren

Lees meer over succesfactoren die ook voor de preventie van overgewicht van belang zijn: (Bestuurlijk) Draagvlak, Sociale marketing, Burgerparticipatie en Gemeentelijke regie.   

Contact en meer informatie over het terugdringen van overgewicht

Dit themadeel wordt actueel gehouden door het Voedingscentrum en Kenniscentrum Sport in samenwerking met partners (over de Handreiking). Laatste herziening februari 2018.

Meer informatie over het terugdringen van overgewicht vindt u op:

Factsheet


Samenvatting themadeel overgewicht

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer