U bent hier

Tabak

Roken is de grootste vermijdbare doodsoorzaak. Toch beginnen jaarlijks 37.000 kinderen met dagelijks roken. Met deze handreiking kunnen gemeenten werk maken van een goed onderbouwd en effectief gemeentelijk tabaksbeleid. De voorbeelden, de tips en het interventieoverzicht maken het direct praktisch.

Actueel

Nederland op weg naar een rookvrije generatie

Drie gezondheidsfondsen, Hartstichting, KWF en Longfonds, gaven op 2 november 2015 het startschot voor een Rookvrije Generatie. Kinderen die vanaf 2017 worden geboren, moeten in alle fasen van hun leven worden beschermd tegen tabaksrook en tegen de verleidingen om te gaan roken. Burgers, professionals en politiek kunnen hun steentje bijdragen met onder meer goed voorbeeldgedrag, rookvrije verenigingen en scholen, en beleidsmaatregelen. De prioriteiten in de aanpak worden steeds bepaald door wat nodig is om kinderen die vanaf 2017 worden geboren in elke levensfase te beschermen. Meer dan 50 organisaties sloten zich al aan bij De Rookvrije Generatie.

Werken aan effectief preventief tabaksbeleid

 
Stappenplan Direct naar
Verzamel landelijke en lokale gegevens over het belang van tabaksbeleid en over risicogroepen. Weet welke aanknopingspunten voor tabaksbeleid er zijn in de wetgeving en landelijk beleid. Cijfers en feiten

Wettelijk en beleidskader

Formuleer aandachtspunten voor beleid door de vorige beleidsperiode te evalueren en de mogelijkheden voor een integrale aanpak te inventariseren. Een integrale aanpak
Formuleer lokale doelen die haalbaar en meetbaar zijn. Ga na hoe de doelen kunnen bijdragen aan die van andere beleidsterreinen of gemeentelijke ambities. Beleidsfocus en doelen
Maak voldoende capaciteit en budget vrij voor de uitvoering en evaluatie. Financiering
Kies interventies van goede kwaliteit, die gericht zijn op meerdere pijlers in de integrale aanpak. Een integrale aanpak

Interventieoverzicht

Organiseer de uitvoering in samenwerking met partijen (publiek en privaat) en andere sectoren. Samenwerken
Monitor en evalueer uw beleid vanaf het begin om tussentijds bij te sturen en nieuw beleid te maken.                Evalueren

Succesfactoren

Lees meer over succesfactoren die ook voor tabakspreventie van belang zijn: (Bestuurlijk) Draagvlak, Burgerparticipatie en Gemeentelijke regie.   

Actueel

Contact of vragen?

Dit themadeel wordt actueel gehouden door het team lokaal middelenbeleid van het Trimbos-instituut (over de Handreiking). Laatste herziening maart 2017.

 

Factsheet 

Afbeelding van factsheet tabak

Samenvatting tabakspreventie

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer