Roken is de grootste vermijdbare doodsoorzaak. Toch beginnen jaarlijks 37.000 kinderen [1] met dagelijks roken. Met deze handreiking kunnen gemeenten werk maken van een goed onderbouwd en effectief gemeentelijk tabaksbeleid. De voorbeelden, de tips en het interventieoverzicht maken het direct praktisch.

Actueel

Actueel

  • Aanstaande vrijdag 6 september gaat de landelijke campagne Stoptober weer van start. Vanaf die dag is het mogelijk om in te schrijven. Ook worden dan de drie Stoptober-ambassadeurs 2019 (BN-ers) bekend gemaakt en gaan Stoptober.nl en Stoptober-TV live. Bestel materialen in de trimbos webwinkel (september 2019)
  • Op 13 september gaat de Onderzoeksoproep Tabaksontmoedigingsbeleid open. Deze onderzoeksoproep wordt georganiseerd door de gezondheidsfondsen Longfonds, KWF Kankerbestrijding, Hartstichting, Trombosestichting en Diabetes Fonds. Het doel van de oproep is om bij te dragen aan een Rookvrije Generatie (september 2019) 
  • Nieuw erkend (goed onderbouwd): Stopstone is een zelfhulp appapplication (app) Application is een kant en klaar programma waarmee digitale apparatuur bepaalde functies kan vervullen. om 16 t/m 24 jarigen te steunen bij stoppen met roken. 
  • Her-erkend: Met de Jellinek Online Zelfhulp(opent in een nieuw venster) kunnen mensen door middel van zelfmanagement online werken aan het  minderen van, of stoppen met het gebruik van alcohol, cannabis, cocaïne, tabak of gokken (juli 2019).

De Rookvrije Generatie

De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ is een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. De Rookvrije Generatie wil dat kinderen die vanaf 2017 worden geboren in alle fasen van het opgroeien worden beschermd tegen tabaksrook en tegen de verleidingen om te gaan roken. Gemeenten kunnen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen komen (mee)rookvrij maken. Meer dan 100 organisaties sloten zich al aan bij de Rookvrije Generatie.

 
Stappenplan Direct naar
Verzamel landelijke en lokale gegevens over het belang van tabaksbeleid en over risicogroepen. Weet welke aanknopingspunten voor tabaksbeleid er zijn in de wetgeving en landelijk beleid. Cijfers en feiten
Wettelijk en beleidskader
Formuleer aandachtspunten voor beleid door de vorige beleidsperiode te evalueren en de mogelijkheden voor een integrale aanpak te inventariseren. Een integrale aanpak
Formuleer lokale doelen die haalbaar en meetbaar zijn. Ga na hoe de doelen kunnen bijdragen aan die van andere beleidsterreinen of gemeentelijke ambities. Beleidsfocus en doelen
Maak voldoende capaciteit en budget vrij voor de uitvoering en evaluatie. Financiering
Kies interventies van goede kwaliteit, die gericht zijn op meerdere pijlers in de integrale aanpak. Interventieoverzicht
Organiseer de uitvoering in samenwerking met partijen (publiek en privaat) en andere sectoren. Samenwerken
Monitor en evalueer uw beleid vanaf het begin om tussentijds bij te sturen en nieuw beleid te maken.                Evalueren

Succesfactoren

Lees meer over succesfactoren die ook voor tabakspreventie van belang zijn: (Bestuurlijk) Draagvlak, Burgerparticipatie en Gemeentelijke regie.   

Contact of vragen?

Dit themadeel wordt actueel gehouden door het Gemeenteteam van het Trimbos-instituut. Volg alle updates bij Nieuw in de handreiking.

Referenties en bronnen

  1. Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging. Kinderen en roken - een aantal feiten op een rij. Utrecht: Trimbos-instituut 2017.