U bent hier

Roken

In dit themadeel vindt u concrete voorbeelden van beleidsdoelen en mogelijkheden voor een integrale aanpak en financiering om samen met partnerorganisaties het aantal (mee)rokers terug te dringen.

Nederland gaat op weg naar een rookvrije generatie

Drie gezondheidsfondsen, Hartstichting, KWF en Longfonds, zijn op 2 november een campagne gestart voor een rookvrije generatie. Kinderen die vanaf 2017 worden geboren, moeten in alle fasen van het opgroeien worden beschermd tegen tabaksrook en tegen de verleidingen om te gaan roken. Burgers, professionals en politiek kunnen hun steentje bijdragen met onder meer goed voorbeeldgedrag, rookvrije verenigingen, scholen en maatregelen. De prioriteit van maatregelen wordt telkens bepaald door wat nodig is om kinderen die vanaf 2017 worden geboren in elke levensfase te beschermen. Diverse organisaties hebben zich al aangesloten als partner van de rookvrije generatie. De campagne onder de titel ‘Op weg naar een rookvrije generatie’ omvat onder meer een tv-commercial én een website. Op de website is alle informatie over de rookvrije generatie te vinden en de wijze waarop je daaraan kunt bijdragen: www.rookvrijegeneratie.nl.

Werken aan tabakspreventie

 
Stappen die kunnen helpen Direct naar
Stel het belang van lokaal beleid vast aan de hand van cijfers en feiten over roken en houd rekening met het landelijke beleid. Cijfers en feiten

Wetgeving en beleid

Formuleer aandachtspunten voor beleid door de vorige beleidsperiode te evalueren en de mogelijkheden voor een integrale aanpak te inventariseren. Een integrale aanpak
Formuleer lokale doelen die haalbaar en meetbaar zijn. Ga na hoe de doelen kunnen bijdragen aan die van andere beleidsterreinen of gemeentelijke ambities. Voorbeelden lokale doelen

Intersectorale samenwerking

Maak voldoende capaciteit en budget vrij voor de uitvoering en evaluatie. Financiering
Kies interventies van goede kwaliteit, die gericht zijn op meerdere pijlers in de integrale aanpak. Een integrale aanpak

Interventieoverzicht

Organiseer de uitvoering in samenwerking met partijen (publiek en privaat) en andere sectoren. Samenwerken
Monitor en evalueer uw beleid vanaf het begin om tussentijds bij te sturen en nieuw beleid te maken. Evalueren

Succesfactoren

Lees meer over succesfactoren die ook voor tabakspreventie van belang zijn: (Bestuurlijk) Draagvlak, Burgerparticipatie en Gemeentelijke regie.   

Actueel

Contact of vragen?

Dit themadeel wordt actueel gehouden door het team lokaal middelenbeleid van het Trimbos-instituut (over de Handreiking).

 

Factsheet 

Voorkant factsheet Roken Handreiking Gezonde Gemeente

Samenvatting themadeel roken

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer